Pressmeddelande -

Nationella beslut skapar frustration och förvirring i gränsregionerna

Nationella strategier och beslut i kampen mot Covid-19 har skapat stor förvirring och frustration bland många som bor och verkar i de nordiska gränsregionerna. Det visar resultaten från en nordisk undersökning som Øresunddirekt tillsammans med de nordiska gränsregionala informationstjänsterna tagit fram på uppdrag av Nordiska ministerrådets Gränshinderråd.

Resultaten från det webbaserade frågeformuläret, som hittills bygger på svar från 1669 personer, talar sitt tydliga språk – människor och företag i Öresundsregionen och de nordiska gränsregionerna har upplevt stora problem med bland annat gränspendling, skattebekymmer, otydlig information, kulturutbyte, gränshandel, socialt liv och familjerelationer över gränserna.

Drygt fyra av fem har upplevt problem

Av dem som svarat uppger 82,5 procent att ländernas olika coronastrategier har skapat problem. Totalt 67 procent uppger att de har haft svårigheter med att träffa sina familjer i ett annat nordiskt land och 59 procent uppger att gränskontrollerna har varit ett problem. Förvirring är även ett återkommande tema – vilket lands riktlinjer och restriktioner ska man rätta sig efter när de inte stämmer överens – arbetslandets eller bosättningslandets? En del uttrycker stor oro för att krisen har skapat en vi/dem-mentalitet och ställer sig frågan om vilka spår krisen kommer att lämna.

– Det är tydligt att olika nationella strategier har både påverkat vardagen negativt för våra invånare och skapat nya gränshinder. Jag hoppas att resultaten av undersökningen leder till en tätare dialog och samsyn mellan de nordiska länderna framöver, säger Ola Melin, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne, en av myndigheterna som står bakom Øresunddirekt.

Øresunddirekt, Grensetjänsten Sverige-Norge och Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste har, sedan mitten av mars, tillsammans med Nordiska ministerrådets Gränshinderråd löpande informerat de nordiska samarbetsministrarna om gränshinder som uppstått med anledning av nationella strategier och beslut. Resultaten från frågeformuläret ger nu även invånare och företag en möjlighet göra sina röster hörda i denna process.

-Samarbetet med Nordiska ministerrådet och informationstjänsterna har stärkt vårt informations- och gränshinderarbete och vi har gemensamt lyckats reda ut många frågetecken för gränspendlare och företag den här våren, säger Sandra Forsén, verksamhetsansvarig på informationscentret i Malmö.

Uvished. Panik. Uro.

I frågeformuläret finns också möjlighet att kommentera om upplevda problem och utmaningar. 661 personer har utnyttjat denna möjlighet och kommentarerna vittnar om stor frustration och en vi/dem-mentalitet som kommit i krisens spår. Här följer några röster från Öresundsregionen:

”Jeg føler i høj grad, at grænsegængerne er blevet glemt i myndighedernes overvejelser.”

”Total brist på samordning mellan länder och ointresse och ringa förståelse för gränsproblematik. Långsam hantering och frågeställningar som fortfarande inte är lösta gällande beskattning.”

”Der har været for stort nationalt fokus og for lidt fokus på regional sammenhængskraft – der burde tidligere have været konstruktive drøftelser landene imellem ift hvorledes dette kunne afhjælpes administrativt, også med respekt for forskellig smittetryk og strategi.”

”Danska kollegor har varit rädda för oss svenskar. Framförallt saknad info om beskattning. Köer vi gränskontroll och olika bud olika dagar vilka dokument som krävs vid gränsen.”

”Trångt på öresundståg sam få avgångar och markant längre pendlingstider.”

”Uvished. Panik. Uro.”

Om undersökningen

På uppdrag av Nordiska ministerrådets Gränshinderråd har de gränsregionala informationstjänsterna gett invånare och företag i gränsregioner möjlighet att under en månad svara på ett webbaserat frågeformulär. Totalt 1669 personer har svarat på frågeformuläret. De som svarat har på eget initiativ fyllt i undersökningen på nätet och sammanställningen ska inte ses som en vetenskaplig undersökning.

Nordiska ministerrådets nyhet kan läsas här, där också det samlade resultatet kan laddas ner.

Resultatet från Öresundsregionen finns i bilaga till detta pressmeddelande.

Fakta

Nordiska ministerrådets Gränshinderråd har även sedan mitten av mars tillsammans med Øresunddirekt, Grensetjänsten Sverige-Norge och Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste samt Info Norden löpande rapporterat till de nordiska samarbetsministrarna om gränshinder som uppstått i gränsregionerna i samband med införande av ländernas olika restriktioner.

För mer information kontakta:

Sandra Forsén, verksamhetsansvarig Øresunddirekt, sandra.forsen@lansstyrelsen.se,  +46 768 00 16 95
Claes Håkansson, senior rådgivare Nordiska ministerrådet, clha@norden.org,  + 45 29 69 29 20

Om Øresunddirekt

Øresunddirekt är en dansk-svensk informationstjänst som förmedlar gränsöverskridande myndighetsinformation till invånare och näringsliv i Öresundsregionen. I Malmö finns ett informationscenter på Hjälmaregatan 3 och i Köpenhamn finns en webbredaktion. Läs mer om Øresunddirekt på www.oresunddirekt.com och på www.oresunddirektbusiness.com

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Skåne

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kontakter

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)