Pressmeddelande -

​Nytt projekt kan sänka energianvändning med 30 procent i kommunala fastigheter i Skåne

Skånska kommuner slösar bort nästan en halv miljard kronor om året på onödiga energifakturor. En tredjedel av energin i Skånes kommunala fastigheter hade kunnat sparas in om kommunerna hade genomfört lönsamma energiinvesteringar. Nu drar Länsstyrelsen igång ett pilotprojekt som ger fem skånska kommuner möjlighet att se över sin energianvändning.

Under 2017 besökte Länsstyrelsen Skåne samtliga 33 skånska kommuner för att undersöka på hur energieffektiva deras kommunala fastigheter var.

– Den genomsnittliga energianvändningen låg på 175 kWh per kvadratmeter, vilket är mer än 50 procent högre än landets bästa kommuner. Vi bedömer att det finns en potential att sänka energianvändningen till 115 kWh per kvadratmeter genom att modernisera byggnaderna med lönsamma åtgärder. En 30-procentig sänkning skulle spara nästan fem miljarder kronor netto under en investerings livslängd i ett enda länsövergripande energieffektiviseringsprojekt, berättar tillväxtstrateg Hanna Savola på Länsstyrelsen Skåne.

Med stöd från Region Skånes miljövårdsfond förbereder Länsstyrelsen Skåne nu ett energieffektiviseringsprojekt där fem skånska kommuner får möjlighet att delta. I projektet genomförs energirevisioner i varje kommun, för att tydliggöra var och hur energieffektiviseringar kan göras. Det blir också en utbildning med slutmålet att kommunerna ska få fram en handlingsplan och ett underlag som politiker kan ta ställning till.

–Vi hoppas att det här så småningom ska bli intressant för samtliga skånska och svenska kommuner att genomföra, men vi börjar med fem kommuner.

En intresseförfrågan har i dagarna skickats ut till kommunerna. Målet är att fatta beslut i mars om vilka kommuner som ska delta och att genomföra miljörevisioner i april-maj.

För mer information, kontakta tillväxtstrateg Hanna Savola, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 16 24, hanna.savola@lansstyrelsen.se

Länk till rapporten Energieffektiva kommunala fastigheter i Skåne – från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Skåne

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kontakter

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)