Pressmeddelande -

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Skåne vecka 30

I Skåne rapporteras det den här veckan om mestadels hög efterlevnad av rekommendationer och riktlinjer. Uppgifter om brister i efterlevnaden gäller främst populära besöksmål, stränder och barer och restauranger. Till skillnad från tidigare rapporter ser vi nu hur resandet med Skånetrafiken ökar igen och en undersökning av skåningarnas totala resande visar att det ökade med fem procent mellan vecka 28 och 29.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram om hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter följs i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från nästan alla Skånes kommuner.

Generella efterlevnaden fortsatt hög

Generellt rapporteras om en hög efterlevnad av rekommendationerna. Lägst efterlevnad rapporteras den här veckan för att hålla avståndet på stränder och badanläggningar. Vi får liksom tidigare signaler om att barn och unga vuxna tycks ha svårast att hålla avstånd till andra.

Det förebyggande arbetet

De generella förutsättningarna hos verksamheter att följa rekommendationerna uppges vara goda och kommuner och andra aktörer rapporterar liksom tidigare i hög utsträckning om åtgärder som skapar avstånd och bättre hygien. Några goda exempel är Skånetrafikens livekarta där resenärer kan följa beläggningen på bussar och pågatåg i realtid samt Höganäs kommuns digitala trängselupplysning för populära resmål i Kullabygden.

Resandet med Skånetrafiken ökar igen

Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat jämfört med samma period 2019 men jämfört med förra veckan rapporterar Skånetrafiken en ökning där Öresundstågen ökar mest. En analys av mobildata från Telia visar att skåningarnas resande minskade med 25 procent under vecka 12-29 jämfört med samma period 2019. Under den gångna veckan har resandet dock ökat med fem procent.

I bifogat dokument finns en sammanfattning av lägesbilden för Skåne vecka 30. Länsstyrelsen Skåne har även i uppdrag att ställa samman den nationella lägesbilden som publiceras varje vecka här:

https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/nyheter-och-press.html

Nästa sammanfattning av lägesbilden för Skåne kommer läggas ut nästa vecka på https://www.lansstyrelsen.se/skane/bo-och-leva/efterlevnad-av-rekommendationer-for-sommaraktiviteter.html

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa upp hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. 

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Skåne

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kontakter

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)