Pressmeddelande -

Sensationellt fynd vid grävning utanför Ystad

I morse gjordes ett sensationellt arkeologiskt fynd vid grävarbeten utanför Ystad. En av de försvunna Hunnestadsstenarna hittades. Hunnestadsmonumentet är sannolikt från 900-talet och tillhör ett av landets märkligaste monument från vikingatiden.

–Vi schaktade under grävningar för en avloppsledning i Ystads kommun när vi stötte på den här stenen vid bron över Hunnestadsån. Den låg med bildsidan upp och har uppenbarligen varit en del av brokonstruktionen, berättar Axel Krogh Hansen, arkeolog på Arkeologerna som utför det arkeologiska arbetet i entreprenaden på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Hunnestadsmonumentet bestod av åtta stenar, varav tre bildstenar och två runstenar. Det fanns bevarat i början av 1700-talet, men försvann senare. Några av stenarna återfanns på markerna på Marsvinsholms slott på 1814. I dag står tre av stenarna på Kulturen i Lund.

– Att vi har hittat en av Hunnestadsstenarna är verkligen sensationellt, säger Britta Roos, chef för kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Magnus Källström, runolog på Riksantikvarieämbetet, instämmer:

– Ett fantastiskt roligt fynd, som man inte trodde skulle inträffa. Den här stenen har varit borta så pass länge att vi trodde den var förstörd.

Magnus Källström berättar att stenen benämns som ”sten 6” i monumentet och har en bild av en mytologisk figur. 

– Det här fyndet kommer att ge oss mycket ny kunskap, inom flera områden, såväl konst- och religionshistoria som arkeologi, säger Magnus Källström.

Hunnestadsmonumentet, avbildat av Ole Worms "Monumenta Danica" 1643. 

För mer information, kontakta:

Axel Krogh Hansen, Arkeologerna 010-480 82 52

Anders Rosendahl, arkeolog Länsstyrelsen Skåne, 010-224 14 71

Magnus Källström, runolog, Riksantikvarieämbetet, 08-519 183 84 (tillgänglig efter 14). 

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Skåne

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Presskontakt

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)