Skip to main content

Stort gensvar för telefonlinje mot våld i nära relationer – kommuner i Skåne stöttar för att bryta ett våldsamt beteende

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2019 08:00 CET

Sedan starten 4 februari har närmare 500 personer ringt telefonlinjen Välj att sluta för att få hjälp att bryta ett våldsamt beteende mot familj eller nära anhöriga, eller för att få reda på mer om telefonlinjens verksamhet. På Kriscentrum för mellersta Skåne i Lund har man sett en ökning av antalet personer som hör av sig för att få samtalsstöd för sitt våldsamma beteende.

Välj att sluta är ett pilotprojekt som drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samarbete med Manscentrum och med stöd av Länsstyrelsen Skåne. Till Välj att sluta kan människor som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relation ringa för att få stöd och råd om behandling hos verksamheter i sin kommun. Under året har antalet som söker sig till Kriscentrum ökat.

-En del av ökningen beror på hänvisningarna från Välj att sluta-linjen, men även på andra faktorer som att det blivit något mindre skamfyllt att söka hjälp för ett våldsamt beteende, säger Kerstin Holmberg, samordnare mot våld i nära relationer i Lunds kommun.

Kriscentrums medarbetare har med sig material om Välj att sluta när de är ute och föreläser för att sprida vetskapen om telefonlinjen till yrkesverksamma som kan möta målgruppen för linjen. Merparten av de som ringer är män, men även kvinnor ringer.

-Orsaken till att någon söker hjälp är inte sällan att man står inför ett ultimatum, att söka hjälp eller att bli lämnad. Ungefär vart femte samtal är från en kvinna som söker hjälp för ett våldsamt beteende, säger Ulf Calvert, psykolog vid Manscentrum och operativt ansvarig för Välj att sluta.

Välj att sluta är den första telefonlinjen i Sverige som riktar sig till den som riskerar att skada någon i en nära relation. I Storbritannien finns sedan 2004en liknande telefonlinje som varit en källa till inspiration och som även bidragit med kunskap och erfarenheter.

-Vi visste att det fanns ett behov av stöd till de som riskerar att utöva våld mot någon i sin närhet. Vi förstod också att en telefonlinje med utbildad personal skulle kunna hjälpa dem. Men gensvaret har blivit större än vad vi förväntade oss, särskilt med tanke på att vi idag bara finns i två län, säger Christina Ericson, utvecklingsledare mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Stockholm.

I samband med ett samtal till Välj att sluta uppmanas den som söker hjälp att kontakta sin hemkommun för fortsatt hjälp och stöd. Kriscentrum mellersta Skåne tar emot personer som utsatts, upplevt eller utövat våld i en nära relation och kommer från någon av kommunerna Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp eller Svalöv. Mottagningen har nyligen blivit hbtq-certifierad och erbjuder kostnadsfritt samtalsstöd.

Telefonnumret till ”Välja att sluta” är 020-555 666

På hemsidan valjattsluta.se finns information om telefonlinjen och hur man kan få hjälp att ändra ett våldsamt beteende.

Har du frågor, vänligen kontakta:

Christina Ericson, utvecklingsledare mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Stockholm
christina.ericson@lansstyrelsen.se, 010-223 13 90

Katarina Tümer, utvecklingsledare mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Skånekatarina.tumer@lansstyrelsen.se  010-224 16 81

Ulf Calvert, operativt ansvarig för Välj att sluta-linjen, Manscentrumulf@manscentrum.se, 070-253 00 83

Kerstin Holmberg, samordnare mot våld i nära relationer, Lunds kommunkerstin.holmberg@lund.se, 046-359 68 99

Om telefonlinjen – Välja att sluta

Länsstyrelserna arbetar aktivt för att ingen ska utsättas för våld i nära relationer. En del i det arbetet är att få fler personer som utövar våld mot en närstående att söka hjälp för sitt våldsamma beteende. Telefonlinjen ”Välj att sluta” riktar sig därför i första hand till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation – telefonnumret är 020 555 666.

“Välj att sluta” är ett pilotprojekt som drivs av Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med Manscentrumoch med stöd av Länsstyrelsen Skåne. Satsningen är ett regeringsuppdrag. Pilotverksamheten har utgångspunkt i Länsstyrelsen Stockholms förslag i rapporten ”Rapport 2017:6 Nationell telefonlinje för våldsutövare, en utredning av förutsättningar”. Telefonlinjen riktar sig under pilotprojektet till personer som bor i Stockholms län eller Skåne län.

Fakta om våld i nära relationer:

  • Under 2018 anmäldes omkring 16 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent av de som utsattes för misshandel under 2016 att gärningspersonen var en närstående.
  • I Brås nationella kartläggning av brott i nära relationer (2014) uppgav 6,8 procent av befolkningen att de utsattes för brott i en nära relation under 2012. Andelen kvinnor som utsattes för brott i en nära relation under 2012 var i princip jämnstor med andelen utsatta män (7,0 procent av kvinnorna och 6,7 procent av männen). När man studerar utsatthet för brott i nära relationer under livstiden är det dock en större andel kvinnor som uppger att de varit utsatta; drygt 25 procent av kvinnorna och knappt 17 procent av männen i befolkningen.
  • Av de som blev utsatta för brott i en nära relation under 2012 uppgav 3,9 procent att de hade polisanmält händelsen eller någon av händelserna

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.