Pressmeddelande -

Efter succékampanjen: Nu får fler länsbor testa gratis kollektivtrafik

Nu får 4 000 bilister en chans att resa gratis med Länstrafiken. Prova-på-kampanjen gäller under två veckor, då testresenärerna får fri tillgång till resor med tåg och buss. Målet är att fler ska upptäcka möjligheten att pendla med kollektivtrafik och ändra sina resvanor.

Prova-på-erbjudandet skickas i dagarna ut till 53 000 bilister i länet. Av dem som ansöker om att få bli testresenärer väljs 4 000 bilister ut. De utvalda testresenärerna kommer att få åka med Länstrafiken utan kostnad i två veckor under våren 2019.

För att delta i kampanjen krävs att resenärerna har körkort och är bilister i dag, och att de vill testa att resa kollektivt i stället.

- Vi vill att fler ska upptäcka fördelarna med att resa kollektivt och vi vet att den här typen av erbjudanden lockar många. Förra årets testresenärskampanj resulterade i att vanebilister som tidigare valt bort buss och tåg ökade sitt resande med kollektivtrafiken. Något som sedan höll i sig även efter kampanjens slut, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken.

”Lätt att välja bilen av slentrian”

Prova-på-kampanjen är en del av projektet Hållbart resande i Örebroregionen och kampanjen Tänk tanken.

- Det är roligt att vi återigen kan ge länsborna möjlighet att bli testresenärer. Det är lätt att välja bilen av slentrian när man inte har koll på vilka alternativ som finns. Genom en sådan här kampanj får fler möjlighet att se fördelarna med kollektivtrafik, säger Mirja Mattsson, projektledare för Hållbart resande i Örebroregionen.

Projektet finansieras av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt av Region Örebro län. Tillsammans med majoriteten av länets kommuner, universitetet och länsstyrelsen arbetar projektet för att inspirera fler att åka kollektivt, cykla eller gå.

Fakta:

  • Under våren 2018 fick cirka 4 000 bilister i länet uppleva fördelarna med att pendla med kollektivtrafiken.
  • Efter försöket fortsatte drygt 600 testresenärer att resa med Länstrafiken.
  • Den förra kampanjens resultat resulterade i en besparing på 1 100 ton koldioxid, vilket motsvarar 275 flygresor tur och retur till Thailand.
  • Nu får 53 000 länsbor en ny chans att ansöka om att bli testresenärer. Ungefär 4 000 kommer att väljas ut.
  • Prova-på-erbjudandet som skickas hem till bilägare är värt 663 kronor.
  • På webbsidan www.tänktanken.nu kan du läsa mer om projektet Hållbart resande i Örebroregionen.
  • På www.lanstrafiken.se kan du hitta information om resor i länet.

Ämnen

  • Kollektivtrafik

Regioner

  • Örebro

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning. www.lanstrafiken.se.

Presskontakt

Mirja Mattsson

Projektledare, Hållbart resande i Örebroregionen Regional utveckling, Energi och klimat 019-6028930

Fredrik Eliasson

Presskontakt Kollektivtrafikchef Länstrafiken Örebro Allmän kollektivtrafik 019-6027224