ÅRETS LANTBRUKSBAROMETER - PRESSINBJUDAN

Tid 27 April 2006 10:30 – 10:30

Plats LRF, Klara Östra Kyrkogata 12, 5 tr (Styrelserummet)

Kurvorna pekar uppåt i svenskt Lantbruk Nu stiger trycket i svenskt lantbruk. Det visar årets Lantbruksbarometer. De flesta kurvor pekar uppåt och byggnadsinvesteringarna i djurstallar skjuter åter fart efter ett par års nedgång. Årets Lantbruksbarometer är den näst största kartläggningen någonsin av hur lantbrukarna ser på nuläge och framtid. Totalt har över 4 000 bönder intervjuats. I årets Lantbruksbarometer ges den samlade bilden av jordbrukets situation, sedd ur böndernas perspektiv. Lönsamhet, investeringar och nysatsningar redovisas dels för riket, dels för varje enskilt län. I årets Lantbruksbarometer har vi särskilt kartlagt lantbrukarnas intresse för att producera energi. Vi har också frågat lantbrukarna om deras intresse för certifierad produktion som KRAV och Svenskt Sigill. Årets Lantbruksbarometer presenteras den 27 april. Program Dag: torsdagen 27 april Tid: kl 10.30 (kaffe från 10.15) Plats: LRF, Klara Östra Kyrkogata 12, 5 tr (Styrelserummet) Möt: Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande LRF Hans Wennberg, lantbruksansvarig FöreningsSparbanken Lars-Göran Svensson, lantbruksansvarig LRF Konsult För ytterligare information, kontakta Lars Höök, presschef LRF, 08-787 50 41, 070-521 52 07

Relaterat innehåll