Pressmeddelande -

Enklare miljöprövning gynnar investeringar i jordbruket

Dagens regeringsförslag om ändringar i miljöbalken innebär att jordbruket får en snabbare och enklare miljöprövning. - Det kan bli en viktig vitamininjektion för att få fart på nödvändiga investeringar i jordbruket, säger LRFs förbundsordförande Caroline Trapp Regeringen beslöt idag att till riksdagen överlämna en proposition med förslag till ändringar av bestämmelserna i miljöbalken om miljöprövning. Förslaget innebär enklare förfarande för miljökonsekvensbeskrivningar. Bland annat slopas kravet på fullständiga miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheter som inte har betydande miljöpåverkan. Även samrådsförfarandet förenklas. Samtidigt påskyndas möjligheten att få fram ett fullständigt beslutsunderlag. Ett annat viktigt förslag rör förfarandet vid ändring av miljöfarlig verksamhet. Förslaget innebär att det nya tillståndet begränsas enbart till den sökta ändringen och de delar av verksamheten som påverkas miljömässigt av ändringen. - Vi har arbetat länge för en förenkling av de stelbenta reglerna i miljöbalken. Regeringen visar med sitt förslag att man lyssnat på våra önskemål, säger LRFs ordförande Caroline Trapp. - Med förslagen minskar krånglet och prövningsförfarandet blir mera flexibelt. Det betyder mycket för jordbrukare som tänker ändra eller utöka sin verksamhet och underlättar för nödvändiga investeringar i jordbruket. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2005. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna. För ytterligare information, kontakta: Fredrik Bonde, chefsjurist LRF, telefon: 070 – 605 68 17

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske