Pressmeddelande -

"Framsynt budget med landsbygdsprofil"

Med den ekonomiska vårpropositionen vill regeringen och samarbetspartierna få fart på sysselsättningen genom ökade anslag till miljö- och landsbygdsutvecklingen. – Det är oerhört glädjande. Det ökar väsentligt möjligheterna att klara miljömålen och att få en positiv utveckling på landsbygden, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson. Den utökade budgetramen innebär att stödet till miljö- och landsbygdsutveckling 2007-2013 ökar med sammanlagt 1 miljard kronor årligen. – Ett av budgetens huvudmål är att få fart på sysselsättningen. Att partierna nu väljer att satsa på landsbygden är mycket tillfredsställande. Det betyder att de förstått att landsbygden har en inneboende potential som kan utvecklas långt mer än idag, säger Lars-Göran Pettersson. – Det här är mig veterligen första gången som landsbygden får en så framskjuten plats i budgeten. Vi vet att 85 procent av svenska folket vill se en ökad satsning av jobb på landsbygden och jag hoppas att den här budgeten är ett trendbrott och att företagandet på landsbygden kommer att tas på allvar även i fortsättningen. – Vi har också med glädje noterat hur tydligt miljöpartiet inför dessa förhandlingar lyft fram de gröna näringarnas betydelse för miljön och sysselsättningen och prioriterat ett ökat anslag för miljö- och landsbygdsprogrammet. Grunden för denna satsning är att Göran Persson i december 2005 lyckades öka EUs finansiering av miljö- och landsbygdsersättningarna med 200 miljoner kronor. – Att man nu fullt ut utnyttjar Sveriges möjligheter att använda den nya ramen är väldigt positivt. Den utökade budgetramen ökar förutsättningarna för en levande landsbygd, ett jordbruk i hela landet och att de nationella miljömålen och EUs miljödirektiv kan uppfyllas. Nu kan vi minska beroendet av fossila bränslen och lättare försvara vår världsledande ställning som livsmedelsproducent när det gäller miljö, djuromsorg och livsmedelssäkerhet, säger Lars-Göran Pettersson. För ytterligare information, kontakta Lars-Erik Lundkvist, jordbrukspolitisk chef LRF, 070- 372 98 40 Thomas Bertilsson, LRFs LBU-expert, 070-582 61 31 För ytterligare information, kontakta Lars-Erik Lundkvist, jordbrukspolitisk chef LRF, 070- 372 98 40 Pressekreterare Johan Taubert, tel 08-787 50 46, 070-543 25 89 Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en växande intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog. Många lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla, Swedish Meats och Lantmännen, är också medlemmar i LRF. LRFs medlemsantal har ökat nio år i rad och var vid årskskiftet över 163 000. LRF arbetar med visionen: Vi får landet att växa. Visionen innebär att Sveriges gröna näringar år 2010 ska vara ledande när det gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Ämnen

  • Ekonomi, finans