Pressmeddelande -

Fyra nya ledamöter i LRFs förbundsstyrelse


Annika Bergman, Palle Borgstörm, Åsa Odell och Jan-Olof Thorstensson valdes i dag till nya styrelseledamöter på LRFs riksförbundsstämma.

LRFs riksförbundsstämma valde i dag 4 nya ledmöter till LRFs riksförbundsstyrelse.

Annika Bergman, 44 år, är grisbonde från Örebro där hon är verksam i det delägda företaget Elgesta Förvaltning AB. Hon är ordförande i Sveriges Grisföretagare och har tidigare haft förtroendeuppdrag inom både slakterinäringen och Lantmännen.

Palle Borgström, 49 år, är mjölkbonde från Älvängen, norr om Göteborg. Han är ledamot i Arla Foods styrelse sedan 2008 och har haft ett flertal förtroendeuppdrag bland annat i LRF och Lantmännen.

Åsa Odell, 45 år, är grisbonde från Klagstorp i Skåne. Hon driver ett familjeföretag med huvudinriktning på integrerad grisproduktion och en allsidig växtodling. Åsa Odell är ordförande i LRF Skåne och har flera förtroendeuppdrag, bland annat i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin.

Jan-Olof Thorstensson, 50 år, är skogsbonde i Påryd, söder om Kalmar. Han är ordförande i Kalmar-Kronoberg-Blekinge Hushållningssällskap. Han är bland annat också ordförande i styrgruppen för Säker Skog.

Stämman beslutade också att minska antalet i Riksförbundsstyrelsen med 2 ledamöter, från 15 till 13.

LRFs nya Riksförbundsstyrelse består av 46 procent kvinnor.

Före mer information, ring LRFs presstjänst, 08-787 57 77.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske