Pressmeddelande -

Gemensam jordbrukspolitik blir mindre gemensam

- Det är en oroande tendens att EU går ifrån en gemensam jordbrukspolitik, säger LRFs ordförande Lars-Göran Pettersson i en kommentar till att EUs jordbruksministrar enats om ett avtal för hur jordbrukspolitiken ska utformas fram till 2013.

Den nu avslutade hälsokontrollen av EUs jordbrukspolitik innebär bland annat att en del länder får undantag för att omfördela stöd till sin mjölkproduktion.

- När man luckrar upp den gemensamma politiken och ger vissa länder specialregler försvagas konkurrensneutraliteten, säger Lars-Göran Pettersson.

Enligt avtalet ska överföringen från gårdsstöd till miljö- och landsutveckling fördubblas. Det anser LRF är i mesta laget.
- Vi ser dock fram emot en översyn av vårt landsbygdsprogram och att man där förstärker befintliga åtgärder så att klimat, energi, vatten och biologisk mångfald blir tydligare i programmet, säger Lars-Göran Pettersson.

I avtalet finns också ett klargörande om betesmarker. LRF har tagit ställning för att betesmarker med fler än 50 träd ska få kallas betesmarker vilket det nu finns utrymme för i hälsokontrollen.

- Nu är det upp till Sveriges regering att jobba med detaljerna i definitionen så att bönderna kan ägna sig åt att hålla markerna öppna i stället för att räkna träd, säger Lars-Göran Pettersson.

Den avslutade hälsokontrollen kan ses som ett startskott för diskussionen om hur EUs jordbrukspolitik ska se ut efter 2013.

För mer information:
Thomas Bertilsson, expert landbygds- och jordbrukspolitik LRF, tel 08-787 54 26
Lars-Erik Lundkvist, expert jordbrukspolitik LRF, tel 08-787 53 05
Isabel Hygstedt, pressekreterare LRF, tel 08-787 51 24

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat elva år i rad och vid årsskiftet hade LRF 167 743 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRF har nära 90 000 medlemsföretag och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

 

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske