Pressmeddelande -

Lokal mat och bondgårdar poppis på semestern

13 maj. Nära nio av tio svenskar kommer att spendera hela eller delar av sin semester i Sverige i sommar. Hälften, 49 procent, anser att den svenska landsbygden är attraktiv att vistas i och många kan tänka sig att bo på en lantgård under semestern. Det visar en ny Sifo-undersökning som LRF låtit göra.

Undersökningen visar också att hälften av de tillfrågade kommer att spendera sommarsemestern på landsbygden eller i en egen sommarstuga på landet. Att hyra in sig och vistas på en lantgård på sommaren har blivit allt mer populärt. I år kan 29 procent tänka sig att göra det.

24 procent tycker att bondgårdens miljö och djurliv är lockande när man planerar var man ska spendera sin sommarsemester, vilket kan jämföras med 14 procent år 2009. Även intresset för lokalproducerad mat har ökat, i år uppger 29 procent att de vill uppleva lokal matkultur, jämfört med 7 procent 2009. Detta har lett till en ökad efterfrågan på böndernas produkter och tjänster, vilket gör att många av dem satsar på turism som en del av verksamheten.

Intresset för den svenska landsbygden är särskilt stort hos kvinnor mellan 15 och 29 år. Hälften av de tillfrågade i undersökningen semestrar i Sverige för att det finns mycket att uppleva här, och en av tre kommer att besöka Stockholm, Göteborg eller Malmö under sin semester.

Undersökningen är gjord som telefonintervjuer av Sifo på uppdrag av LRF, den 18-20 april 2011. 1 000 personer från 15 år har intervjuats.

Några fakta:
50 procent anger att det främsta skälet till att semestra i Sverige är att det finns så mycket att uppleva.
44 procent tycker att friluftsliv är lockande.
78 procent känner till att man kan hyra in sig och bo på en lantgård.
29 procent kan tänka sig att hyra in sig och bo på en lantgård.
43 procent har besökt en bondgård det senaste året.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst 08-787 57 77.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 14 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 170 631 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske