Pressmeddelande -

LRF ger 300 000 kronor till museum i Norrköping

LRF skänker 300 000 kronor och ett 60-tal mindre original av konstnären Ewert Karlsson, mer känd som EWK, till det museum som invigs nästa år i Norrköping.

LRF kommer förutom det ekonomiska bidraget och originalteckningarna att vara ett bollplank i planeringen och byggandet av utställningen.

- Det känns jättebra att det blir ett museum för EWK som betytt så mycket för landsbygden och det känns väldigt roligt att vi kan hjälpa till och rädda hans samlade verk till eftervärlden, säger Karin Wennerberg, kulturansvarig på LRF.

EWK skildrade under mer än 50 år allt från landsbygdens föreningsrörelse till världens orättvisor. Det var RLF, Riksförbundet Landsbygdens Folk och Bondeförbundet som först såg EWKs talang och lockade honom att sluta som rättare på ett jordbruk i Östergötland för att bli tecknare på heltid. Fortsättningen blev en konstnärlig framgångssaga. EWK fick tre världsmästartitlar för sina satiriska teckningar som bland annat publicerades i tidningen Land.

EWK-muséet kommer att inrymmas i Arbetets museum och bestå av tre avdelningar: en med original, ett galleri med ständigt varierande EWK-verk och en tematisk utställning där andra tecknares bilder möter EWKs.

För mer information:
Karin Wennerberg, kulturansvarig LRF, tel: 08-787 53 66 eller: 070-635 20 28
Isabel Hygstedt, pressekreterare LRF, tel: 076-109 66 97

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat elva år i rad och vid årsskiftet hade LRF 167 743 personmedlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRF har nära 90 000 medlemsföretag och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning