Pressmeddelande -

LRF överlämnar matupprop till civil- och bostadsministern

Idag träffar Ylva Rubin, ordförande i Sibbarps LRF-avdelning utanför Varberg, civil- och bostadsminister Stefan Attefall i Stockholm för att överlämna 4 500 namnunderskrifter från det matupprop som lokalavdelningen startade i våras.

Uppropet ställde frågan: Vad äter de som serveras mat på skolor, sjukhus och äldreboenden? I Sverige finns krav på hur maten ska produceras. Det är bra. Det gör att svensk mat är säker och att konsumenten kan lita på att djuren sköts väl. Men när kommuner och landsting ska köpa in mat till sina verksamheter gäller inte dessa regler. Då är det istället priset som styr.

Uppropet kräver att den mat som köps in av kommuner och landsting ska uppfylla lika hårda krav som vår lagstiftning ställer på bönder och livsmedelsproducenter i Sverige.

Överlämnandet av uppropet sker på Socialdepartementet idag torsdagen den 28 juli klockan 11.30.

Kontakt
Ylva Rubin, ordförande Sibbarps LRF, 0705-39 31 88, ylva.rubin@lundens.com
Magnus Arvidsson, vice ordförande Sibbarps LRF, 0708-278 189, magnus@klevagard.se
Petra Kjellarson, pressekreterare hos Stefan Attefall, 08-405 39 06, 070-646 21 12

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske