Pressmeddelande -

LRF skänker 250 000 kr till Rädda Barnens hjälparbete efter jordbävningskatastrofen i Haiti.

LRF bedriver ett omfattande biståndsarbete genom organisationen Kooperation Utan Gränser, men då den inte har någon verksamhet i Haiti ger LRF bidraget till Rädda Barnen.

– Människor på Haiti behöver hjälp. Våra medlemmar har även i vanliga fall ett stort engagemang för utsatta människor i andra delar av världen och en sådan här tragedi gör naturligtvis att engagemanget ökar ytterligare, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

För mer information och intervju med Lars-Göran Pettersson, ring LRFs presstjänst 08-787 57 77.


Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat tolv år i rad och vid årsskiftet hade LRF 168 677 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske