Pressmeddelande -

LRF träffar EU-kommissionen om licensjakten på varg

Det är miljöminister Andreas Carlgren som har bjudit in höga företrädare för EU-kommissionen till Sverige för att de ska få mer information om den svenska vargförvaltningen. Den 7 juli träffar Sven Erik Hammar, ny ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse de fyra representanterna i Gävle.

– EU-kommissionen ifrågasätter Sveriges beslut om att reglera vargstammen med licensjakt. Att ta bort landsbygdsbornas inflytande över sin egen livssituation vore att ta vargfrågan flera år bakåt i tiden. En toppstyrning av detta från Bryssel skulle vara provocerande för dem som lever med rovdjuren bland sina tamdjur, inpå sina egna bostäder, säger Sven Erik Hammar, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse.

Kommissionen har varit kritisk till att Sverige reglerar antalet vargar via licensjakt. Förutom information från miljöminister Andreas Carlgren kommer EU-kommissionens representanter även att ta in synpunkter från bland andra Jägareförbundet och Svenska Samernas Riksförbund. Senast den 17 augusti ska Sverige svara på varför vi förvaltar varg så som vi gör.

För mer information, kontakta LRFs  pressjour 08-787 57 77

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 14 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 170 631 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske