Pressmeddelande -

LRF välkomnar en marknadsanpassning av jordbrukspolitiken

EU-kommissionen har ordinerat rätt sorts medicin i hälsokontrollen av EUs jordbrukspolitik. Men doserna måste justeras. Det säger LRFs ordförande Lars-Göran Pettersson om den marknadsanpassning av jordbrukspolitiken som EU-kommissionen nu föreslår.

EU-kommissionen presenterade idag en rad förslag för att marknadsanpassa den europeiska jordbrukspolitiken. Förslagen som går under namnet "Hälsokontrollen" innebär bland annat att exportstöden monteras ned och att det obligatoriska trädeskravet försvinner. Också de nationella mjölkkvoterna försvinner på sikt genom att kvoterna succesivt ökas så att de till sist förlorar sin betydelse.

- Allt detta är bra förslag. Produktionsbegränsningar som obligatorisk träda och produktionskvoter behövs inte längre eftersom överskotten är borta. Det är också utmärkt att merparten av de handelsstörande garantiuppköpen av spannmål tas bort.

- EU-kommissionen gör också en bra beskrivning av jordbrukets stora utmaningar; jordbruket ska, utöver att producera föda, foder och fibrer, bidra till att klara klimathotet, säkra en klok vattenförvaltning, få till stånd en ökad produktion av bioenergi och främja den biologiska mångfalden. Därför behövs, enligt EU-kommissionen, en förstärkning av landsbygdsprogrammet vilket vi välkomnar, säger Lars-Göran Pettersson.

I EU-kommissionens förslag ingår att 13 procent av dagens gårdsstöd ska omfördelas till landsbygdsprogrammet fram till år 2013. Idag omfördelas 5 procent om året.

- Vi tycker det är fel att gröpa ur gårdsstöden bara tre år efter att de införts. En omfördelning från dagens fem till nio procent är mer rimlig mot bakgrund av att gårdsstöden utgör en grundtrygghet för lantbrukaren.

Landsbygdsprogrammet, och de miljöersättningarna till jordbruket som ryms inom programmet, finansieras idag till hälften av EU och till hälften av respektive medlemsland.

- För att klara de stora utmaningarna framöver, inte minst när det gäller klimatet, är det väldigt viktigt att den svenska regeringen fullt ut medfinansierar den tänkta ökningen av landsbygdsprogrammet, säger Lars-Göran Pettersson. Nu finns också chansen att säkra medel till den katastroffond som så väl behövs med de allt större risker som klimatförändringarna för med sig.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Bertilsson, jordbrukspolitisk expert LRF, tel: 070 - 582 61 31
Lars Höök, presschef LRF, tel: 070 - 521 52 07

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat elva år i rad och vid årsskiftet hade LRF 167 743 personmedlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRF har nära 90 000 medlemsföretag och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Nära 20 000 medlemmar under 35 år utgör basen i LRF Ungdom som är LRFs ungdomsorganisation.

LRF arbetar med visionen: Vi får landet att växa. Visionen innebär att Sveriges gröna näringar år 2010 ska vara ledande när det gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

 

 

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske