Pressmeddelande -

LRF vill samla krafterna mot vildsvin

Varje år drabbas många lantbrukare och privatpersoner av vildsvinens framfart. Nu vill LRF se samlade krafter mot viltet.

- För att uppnå en långsiktigt hållbar vildsvinsstam krävs att jägare, jordbrukare och samhället samordnar sina insatser. Vi är beredda att ta vår del av ansvaret, säger LRFs ordförande Lars-Göran Pettersson.

Uppskattningsvis finns det 60 000 vildsvin i Sverige i dag och antalet bedöms öka med 25 procent varje år. Antalet trafikolyckor med vildsvin ökade med 56 procent under 2007 och allt fler lantbrukare får sina åkrar förstörda men även villaträdgårdar och golfbanor utsätts för vildsvinens härjningar.

- LRF har varnat för den här situationen länge och har gjort en kunskapssammanställning och tagit fram en handlingsplan som vi tror har myndigheters, jägares och markägares fulla stöd, säger Lars-Göran Pettersson.

LRF beslutade på sin Riksförbundsstämma på onsdagen att jobba för:

- lagstadgad möjlighet till viltskadeersättning vid omfattande skador
- en av samhället finansierad skadeinventering
- ökad avskjutning. För att lyckas krävs ökad kunskap om detta nygamla vilt och en bred satsning på utbildning för en effektivare förvaltning och jakt.

LRFs förbundsstyrelse ska också ta fram ett standardkontrakt för jakt- och jordbruksarrende där frågor om viltskador, avskjutning och framför allt utfodring i närheten av jordbruksmark prioriteras.

Läs LRFs kunskapssammanställning på:
www.lrf.se/viarbetarmed/jaktochfiske

För mer information kontakta:

Börje Waldebring, LRFs expert på jaktfrågor: 070-664 76 55
Lars Höök, presschef LRF: 070-521 52 07
Isabel Hygstedt, pressekreterare LRF: 076-109 66 97

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat elva år i rad och vid årsskiftet hade LRF 167 743 personmedlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRF har nära 90 000 medlemsföretag och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

 

 

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske