Pressmeddelande -

Offensiv mjölkbonde Framtidens företagare 2008

Ingemar Olsson, är bara 30 år, men redan Mellannorrlands största mjölkbonde med drygt 400 kor. I dag får han ta emot priset som Framtidens företagare på LRFs riksförbundsstämma för sin offensiva satsning på mjölkproduktionen i Jämtland.

Ingemar Olsson får priset för den snabba uppbyggnaden av sitt företag. Han började med ett 20-tal kor för nio år sedan, men bestämde sig då för att investera 6 miljoner kronor i en ny ladugård. I dag har han drygt 400 mjölkkor och 650 ungdjur på fyra platser i Jämtland. Hans företag sysselsätter 13 personer. Dessutom brukar han cirka 900 hektar, av vilka 150 hektar är betesmarker.

Arbetsdagarna är långa. Morgonmjölkningen startar vid halv sjutiden och sista kvällsmjölkningen är inte klar förrän efter tio. Men Ingemar är inte främmande för att utöka företaget ytterligare.
- Dyker det upp något bra tillfälle är det inte omöjligt, säger han. Men just nu har jag ju en del att göra, så det är ingen panik.

Han har inte sett den jämtländska geografin som något problem, utan har istället utnyttjat det faktum att en färdigbyggd ladugård är billigare än att bygga en ny. Senast övertog han bröderna Per och Hans Åslings djurbesättning och arrendet av gården i Trångsviken.

Utmärkelsen Framtidens företagare delas ut av LRF Ungdomen, Swedbank och tidningen Land Lantbruk. Priset består av en veckas ledarutbildning och en prissumma på 10 000 kr. Efter utbildningen får pristagaren även coachningssamtal.

Framtidens företagare 2008 delas ut vid öppnandet av LRFs riksförbundsstämma på Sånga-Säby utanför Stockholm på tisdagen. LRF är idag Sveriges största småföretagarorganisation med cirka 90 000 lantbruks- och landsbygdsföretagare bland medlemmarna.
Företags- och företagarutveckling är därför en prioriterad verksamhet för LRF. Bland annat erbjuds de drygt 167 000 medlemmarna stöd att utveckla sina företag genom framtidssamtal och regionala företagarcoacher.

För mer information, kontakta:
Ingemar Olsson, Framtidens företagare 2008, tel 070-526 00 65
John Enander, LRF Ungdomens och juryns ordförande, tel 073-340 26 95

Presskontakt Lena Johansson,
tel 08-787 51 64,
mobil: 070-553 99 31

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat elva år i rad och vid årsskiftet hade LRF 167 743 personmedlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRF har nära 90 000 medlemsföretag och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Nära 20 000 medlemmar under 35 år utgör basen i LRF Ungdom som är LRFs ungdomsorganisation.

LRF arbetar med visionen: Vi får landet att växa. Visionen innebär att Sveriges gröna näringar år 2010 ska vara ledande när det gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

 

 

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske