Pressmeddelande -

Småländska Christinelunds gård årets Spjutspetsföretag

Familjen Cedergren på Christinelunds gård i Vassmolösa, Småland, jobbar målinriktat med sitt lantbruksföretag. Men att de skulle bli årets Spjutspetsföretag och vinna 100 000 kronor hade de inte vågat drömma om.

Med positiv grundsyn, tydliga mål och hårt arbete har familjen Cedergren lyckats skapa ett framgångsrikt företag av sin mjölkproduktion.

– Det här är verkligen jätteroligt, säger Björn Cedergren. Och ger direkt en eloge till sina anställda och andra personer runt verksamheten som han samarbetar med.

Christinelunds gård ligger i Vassmolösa i Småland. Familjen kom till gården 1985 och firar alltså 25-årsjubileum i år. I företaget bedriver familjen mjölk- och köttproduktion, växtodling och skog. På gården finns 1 100 djur av vilka 485 är mjölkkor.

Mjölkproduktionen är huvudverksamheten men Björn Cedergren menar att utan bra växtodling så hade man inte kunnat utveckla mjölkproduktionen. Skogen står för tryggheten i företaget och har bidragit till att finansiera gårdsköp.

– Det här visar att det går att driva ett traditionellt lantbruksföretag med vinst även utan sidoverksamheter, säger Björn Cedergren.

Tydliga mål och delmål ingår i företagets grundtänk, varje månad görs avstämningar av verksamheten och vinsten räknas ut. Allt redovisas på möten med personalen. Men de mjuka värdena är också viktiga för att bli framgångsrik, menar Björn Cedergren.

Vad Björn, hustrun Anita och sonen Aron ska göra med prispengarna har de inte bestämt ännu. Men en sak är klar – det blir i alla fall en heldag för och med personalen.

– Vi har 10 anställda och i stort sett ingen personalomsättning. Det är härligt att jobba med så positiva personer som tycker om sitt jobb och tillför ny kunskap i företaget, berömmer Björn.

Årets Spjutspets har arrangerats sedan 2004 och finansieras av LRF. Priset delas ut på LRFs riksförbundsstämma i dag.

– Det har varit stenhård konkurrens om utmärkelsen i år. Ett spjutspetsföretag är ett lönsamt företag vars omsättning ökar, har en hållbar affärsplan, en ekonomisk och miljömässig uthållighet och är en attraktiv arbetsplats. Familjen Cedergren på Christinelunds gård är verkligen värdiga vinnare, säger Anniqa E Nygård, juryns ordförande.

Fakta Christinelunds gård:
Ägare: Björn Cedergren
Verksamheter: Mjölk- och köttproduktion, växtodling, skog, 1 100 djur av vilka 485 är mjölkkor, 560 hektar åker, 1 020 hektar skog.
Produktion: 5 050 000 kilo mjölk per år, 10 400 kilo per ko.
Antal medarbetare: 10
Drivkraft: Att äga den jorden man producerar på. Att få företaget att växa och sänka skuldsättningen. Och inte minst – förvalta den speciella miljö som Christinelund utgör.

Juryns motivering:

Med positiv grundsyn och stolthet har familjen Cedergren, Christinelunds gård, byggt ett modernt och framgångsrikt företag som kan inspirera andra. Genom ett strukturerat arbetssätt har familjen tillsammans med personalen satt upp måltal för produktion och investeringar, vilket resulterat i både god tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Fakta utmärkelsen Årets Spjutspets:
Årets Spjutspetsföretag är ett projekt där ett antal snabbväxande, lönsamma och attraktiva företag inom de gröna näringarna presenteras och analyseras i tidningen Land Lantbruk i samarbete med LRF och LRF Konsult. Bland företagen utses ett företag som på ett särskilt sätt kännetecknas av en uthållig och lönsam tillväxt. Priset är på 100 000 kronor. I juryn sitter Anniqa E Nygård, LRF (juryns ordförande), Lars-Göran Pettersson, LRF, Kerstin Davidson, Land Lantbruk, Peter Moberg, LRF Konsult, Louise Kullgren, Sörmlands Sparbank, Swedbank och Michael Insulander, LRF.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Regioner

  • Kalmar