Pressmeddelande -

Stora ändringar i LRFs styrelse

Fem ledamöter ha avsagt sig omval till LRFs förbundsstyrelse och valberedningen föreslår en neddragning med en ledamot. Efter förra årets stadgeändring står dessutom alla mandat till förfogande. I det förslag som presenteras av valberedningen idag finns tre nya ledamöter till LRF-styrelsen: Bengt Persson, Ängelholm, Per Petersson, Löttorp och Carl Wachtmeister, Nyköping. – De kommer att bli en tillgång i LRFs offensiva arbete för tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft, säger valberedningens ordförande Ingemo Johansson. De är alla drivande, marknadsinriktade och framåtsyftande. Goda exempel på det vi brukar kalla ”De nya bönderna”. Otto Ramel, Per Nilsson, Robert Henriksson, Stig Lindén och Christer Eliasson, har alla avböjt omval. Eftersom ett av återbuden kom in så sent som i förra veckan kommer ett kompletterande förslag, på en representant för mjölkbönderna, i mitten på maj. Bengt Persson odlar grönsaker och spannmål, men även pollen till läkemedelsindustrin. Han har tidigare suttit i LRFs förbundsstyrelse mellan 2000 och 2004. Per Petersson är också grönsaksodlare, men har dessutom grisar och värphöns. I familjeföretaget finns också en kroppkaksbod - en öländsk variant av hämtpizza. Carl Wachtmeister är skogsägare med omfattande jakt- och fiskeverksamhet. På gården finns också en fårbesättning och nystartad turismverksamhet. – Per har fokus på konsument- och marknadsfrågor, Bengt på forsknings- och miljöfrågor och Carl är inriktad på skogs- och vattenfrågor, berättar Ingemo Johansson. Det är kompetensområden som vi vill förstärka i styrelsen. Efter förra årets stadgeändring står alla mandat i styrelsen till förfogande. Valberedningen föreslår dock omval av alla som inte avsagt sig det. Samtidigt föreslår den en minskning av styrelsen till 15 ledamöter. Efter neddragningen består LRF-styrelsen av 40 procent kvinnor. För ytterligare information, kontakta: Ingemo Johansson, valberedningens ordförande, 070-823 44 59 Carl Wachtmeister, 070-22 34 252 Bengt Persson, 0708-69 06 21 Per Petersson, 0709-18 88 41 Mer information om de föreslagna ledamöterna finns i de bifogade personbeskrivningarna och på LRFs hemsida www.lrf.se. Där finns även bilder att ladda ned för publicering. Presskontakt Lena Johansson, tel: 08-787 51 64, mobil: 070-553 99 31

Ämnen

  • Företagande