Pressmeddelande -

Svensk mat på export via nätet

13 juli. Lokala svenska matproducenter saknar ofta resurser och kanaler att profilera sina matvaror internationellt. Genom en ny webbplats, Swedish Menu, öppnas möjligheter för många av dem att nå utländska kunder.

– Hittills har det inte funnits någon aktör på internet som fokuserar på svensk matkultur och samtidigt riktar sig till utländska kunder. Vi vill underlätta för lokala matproducenter att nå ut på en helt ny marknad, säger Camilla Bender Larson, VD Swedish Menu.

Swedish Menu har varit igång i drygt ett halvår. Med ekonomiskt stöd från LRF Innova ska man exportera smakupplevelser och väcka intresse för svensk matkultur internationellt. Idag är över 30 svenska matproducenter anslutna, till exempel Halltorps Mejeri som producerar ekologisk getost och knäckebrödstillverkaren Knäck & Bräck. Grundaren Camilla Bender Larson har arbetat flera år inom livsmedelsbranschen och som exportsäljare på Exportrådet.

De senaste åren har svensk livsmedelsproduktion minskat kraftigt. För att öka efterfrågan på svensk mat både nationellt och internationellt har regeringen en vision om Sverige som det nya matlandet. Samtidigt visar trenden att det finns ett stort intresse för svensk mat. En engelskspråkig sajt där internationella kunder kan köpa lokalt producerad svensk mat är ett sätt att hitta nya vägar till matmarknaden.

– Vi har nått kunder i hela Europa, allt från ambassader till privatpersoner. Tillsammans med Visit Sweden, UD och Svenska Institutet genomför vi en rad internationella uppdrag, samtidigt som vi är en gårdsbutik på nätet med mat från hela Sverige. På uppdrag av de två sistnämnda är vi dessutom med och skapar en digital receptbank baserad på svenska råvaror för de svenska ambassaderna och konsulaten tillsammans, säger Camilla Bender Larson, VD Swedish Menu.

Arbetet med att profilera svenskproducerad mat utomlands ligger i linje med LRFs nyligen antagna livsmedelsstrategi. Den innebär bland annat att LRF ska fortsätta att stödja en utveckling av de affärsmöjligheter som finns ute på gårdarna.

LRF Innova erbjuder kapital, kompetens och kontakter för medlemmar som vill utveckla sina affärsidéer.

För mer information om Swedish Menu och LRF Innova, kontakta:

LRFs presstjänst 08-787 57 77
www.lrf.se

Camilla Bender Larsson, VD Swedish Menu 070-662 6171
www.swedishmenu.com

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 14 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 170 631 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske