Pressmeddelande -

Tyska dioxinskandalen drabbar Sverige

20 januari 2011.

Efter avslöjandet om dioxin i tyskt grisfoder har Kina och Ryssland stängt importen av tyskt griskött.
– Det är nu stor risk att tyskarna i ett försök att få avsättning för sitt griskött dumpar priserna på den svenska marknaden, kött som kommer att användas i produkter där ursprungsmärkningen ofta är undermålig, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.


Idag måste nötkött, frukt, grönt, ägg och honung vara märkta så att konsumenten ser från vilket land de kommer. Däremot gäller inte kravet på ursprungsmärkning exempelvis för griskött och kyckling.

– En tredjedel av allt griskött som importeras kommer från Tyskland, en siffra som efter dioxinskandalen nu kan komma att öka. Avslöjandet om det tyska dioxinköttet visar än en gång hur viktigt det är att vi får en utökad ursprungsmärkning på livsmedel, säger Lars-Göran Pettersson.

Sveriges livsmedelssäkerhet är unik och Sverige är det enda landet inom EU som har en djurskyddslagstiftning som ligger långt över EUs gemensamma nivå. Men när det gäller ursprungsmärkning ligger Sverige långt efter många EU-länder – trots att svenska konsumenter enligt undersökningen EU-barometern 2005 är de i EU som värdesätter ursprungsmärkning högst.

– Inom den offentliga sektorn ser man allt för ofta till pris istället för kvalité och det finns också en stor risk att det nu blir vanligare med tyskt griskött på skolor, i äldrevården och andra inrättningar. Men enligt Miljöstyrningsrådets kravspecifikationer kan man som inköpare inom den offentliga sektorn kräva att få information om produktens ursprung, och jag uppmanar alla inköpare att använda sig av den möjligheten, säger Lars-Göran Pettersson.

För mer information och intervju med Lars-Göran Pettersson, kontakta LRFs presstjänst 08-787 57 77.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 14 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 170 631 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske