Pressmeddelande -

Uttalande från LRFs riksförbundsstämma 2010 - Sex uppmaningar till Sveriges nästa regering

Medan de gröna näringarnas samlade omsättning växer, går stora delar av livsmedelsproduktionen åt motsatt håll. När vi i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, idag samlas till riksförbundsstämma är en av de stora frågorna hur vi ska vända utvecklingen och få fart på den svenska matproduktionen.

Idag importeras nästan hälften, 45 procent, av all mat som konsumeras i Sverige. 1995 var siffran 25 procent. Medan många länder tar fram strategier för att stärka sin livsmedelsproduktion blir Sverige alltså allt mer beroende av den mat omvärlden producerar.

Det är en utveckling som går på tvärs både mot behovet att skapa ett uthålligt samhälle och konsumenternas vilja att köpa närproducerad mat. Och det sker i en tid då efterfrågan på mat ökar och svensk livsmedelsproduktion i grunden har mycket goda tillväxtmöjligheter.

Därför är det oerhört viktigt att också Sveriges politiker ser livsmedelsproduktionen som strategiskt viktig. LRFs riksförbundsstämma riktar följande sex förväntningar till er som bildar regering under nästa mandatperiod:

  • Utveckla ett nationellt program för den svenska livsmedelsproduktionen, ett program som har en klar ambition och rymmer konkreta åtgärder för ökad svensk livsmedelsproduktion.
  • Skapa förutsättningar som ger den svenska bonden konkurrensneutrala villkor på den gemensamma marknaden: sänk de sociala avgifterna för småföretag kraftigt, minska regelkrånglet, garantera mobiltäckning och internet med bra prestanda över hela landet.
  • Säkerställ att myndighetsutövningen inte är godtycklig, utan istället är rättvis och likvärdig över hela landet.
  • Ställ samma krav på importerad mat som svensk vid offentlig upphandling.
  • Inför obligatorisk ursprungsmärkning på all mat, inte bara på nötkött, ägg, honung, frukt och grönsaker. Inför märkningen såväl i butik som på restaurang och i storhushåll.
  • Engagera er i EU-frågorna och i synnerhet EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP. Arbeta för att jordbrukspolitiken blir långsiktigt hållbar, den är ett viktigt verktyg när världens matproduktion måste öka och de fossila utsläppen behöver minska.

Livsmedelsproduktionen har förutsättningar att vara en framtidsnäring också i Sverige. Vi bönder vill fortsätta producera mat som lever upp till våra svenska mervärden i form av identitet, ursprung, god djuromsorg och hållbar utveckling. Kan vi öka livsmedelsproduktionen kan vi också skapa sysselsättning och ökad tillväxt inte endast på landsbygden utan i hela landet.

Skövde 2010-05-25

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske