Pressmeddelande -

Var tredje bonde utvecklar företaget om regelkrånglet minskar

Tisdag 4 maj.

Regelbördan hämmar tillväxten. Mer än var tredje bonde utvecklar sitt företag om regelkrångel och administration minskar. Men det finns möjligheter att förenkla för småföretagarna. Hela 7 av 10 bönder säger att det skulle underlätta för dem om all information om regler och tillstånd fanns på ett och samma ställe. Det visar en undersökning som LRF presenterar i dag.

– Administrationen och regelverken för den enskilde bonden måste bli enklare. Ett viktigt första steg vore att skapa en statlig samordning av regler i stället för att myndigheter, kommuner och landsting upprättar egna rutiner. Möjligheten att använda databaserade rapporteringssystem måste också förbättras, säger Lars-Göran Pettersson, LRFs förbundsordförande.

Han betonar också vikten av att de olika myndigheterna inte upprättar egna separata lösningar om det ska bli enklare för bonden. Ju färre myndigheter företagarna måste ha kontakt med, desto bättre, hävdar han.

Förutom minskad befintlig regelbörda vill LRF också ha ett regeltak och nolltolerans mot ökad regelbörda för småföretagen. I dag tycker 7 av 10 bönder att det är svårt och tidskrävande bara att hålla sig uppdaterad om vilka lagar och regler som gäller för deras verksamhet.

– Det är lätt att förstå när till exempel en morot omfattas av ett trettiotal regelverk och därtill omkring 50 informationskrav. Systemet måste omformas utifrån användaren och inte efter myndigheters och kommuners organisationskultur. Regelförenklingsarbetet måste drivas med ännu större kraft, säger Lars-Göran Pettersson.

LRFs undersökning visar att nästan 4 av 10 bönder ofta är oroliga för att de gjort rätt när det gäller lagar och regler. Lika många säger att de skulle utveckla sitt företag om de kunde ägna mindre tid åt tillsyn, blanketter och annan företagaradministration.

– Det är ett tydligt mått på i vilken stor utsträckning som regelbördan och administrationen hämmar tillväxten bland landets småföretagare, säger Lars-Göran Pettersson.

– Med mindre administration skulle företagarna inom jorden, skogen, trädgården och landsbygdens miljö ha mer tid att ägna sig åt det de brinner för: att utveckla företag och nya verksamheter. Det skulle i förlängningen innebära fler jobb inom de gröna näringarna.

Undersökningen är gjord av Landja på uppdrag av LRF. Totalt tillfrågades 1 000 personer ur SCB:s jordbruksregister.

För mer information och intervju med Lars-Göran Pettersson, ring LRFs presstjänst, 08-787 57 77.

Fakta:
73 % av de tillfrågade bönderna anser att det skulle underlätta för dem som företagare om all information om regler, tillstånd med mer, fanns att få från ett och samma ställe.
71 % av de tillfrågade bönderna tycker det är svårt och tidskrävande att hålla sig uppdaterad om vilka lagar och regler som gäller för deras verksamhet.
36 % av de tillfrågade bönderna är ofta oroliga för om de gjort rätt enligt gällande lagar och regler
35 % av de tillfrågade bönderna ser möjligheter att utveckla företaget om de kunde ägna mindre tid åt tillsyn, blanketter och annan företagsadministration.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske