Pressmeddelande -

Angelica utvecklade biodiesel i samarbete med Lantmännen

I den nya bränsleblandningen, som Lantmännen varit med och utvecklat, består hela 15 procent av råvaran av raps och vete. Utsläppen av koldioxid minskar kraftigt och ytterligare en finess är att inga motorer, distributionssystem eller annat behöver byggas om. Angelica Hull heter forskaren som i samverkan med Lantmännen har utvecklat det nya biobränslet. Hon kommer ursprungligen från Ryssland, men lockades till Stockholm för möjligheten att få forska här. Angelica Hulls far, Igor Golubkov, är en internationellt etablerad vetenskapsman, känd bland annat för sitt arbete med raketbränsle. Han har betytt mycket för hennes yrkesval och far och dotter arbetar nära tillsammans. Angelica Hull och hennes far tog kontakt med Lantmännen 1999, ett samarbete växte fram. 1960 kostade ett kilo vete fyra gånger så mycket som ett kilo råolja. Idag kostar råolja fyra gånger så mycket som vete. Även detta gör biobränslen intressanta och marknaden beräknas växa kraftigt de närmaste fem åren. -I början kämpade vi i motvind, intresset från politiker konsumenter och producenter var länge svagt. Idag har det svängt, nu drar alla i oss, säger Kenneth Alness, chef för Lantmännens forskning och utveckling. Sedan starten för 20 år sedan har Lantmännens tre forskningsstiftelser tillsammans satsat sammanlagt över 200 miljoner kronor i totalt 551 vetenskapliga studier. Det övergripande syftet med dessa projekt är att ge möjlighet till ett sundare liv där hälsosam mat och förnybar energi är två komponenter. - Vår forskning har en nyckelroll i den nödvändiga omställningen till ett minskat oljeberoende. Här kan spannmål och raps från de svenska åkrarna bidra till en lösning på flera problem, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen. Nu kommer Lantmännens bok om 551 forskningsprojekt som skapar tillväxt. Angelica Hull och forskningsarbetet bakom det nya biobränslet är ett av projekten som nämns i boken. Representanter för press är välkomna till releasen av Innovationsboken den 9 maj, klockan 10 till 12 med efterföljande hälsosam lunch. Adressen är St Göransgatan 160A, T-bana Stadshagen. Antalet platser är begränsade. För frågor och anmälan kontakta: Martin Svensson, forskningsledare Lantmännen FoU, mobil 070-209 52 42, martin.svensson@lantmannen.com Annika Hjerpe, presschef Lantmännen, mobil 070-657 42 37, annika.hjerpe@lantmannen.com Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Ämnen

  • Utbildning

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.