Pressmeddelande -

Branschriktlinjer för att undvika fusariumtoxiner

Den 1 juli 2006 träder gränsvärden i kraft för fusariumtoxiner i spannmål och spannmålsprodukter, inklusive barnmat. Ledande företrädare för spannmålshandel och rådgivning har alla varit delaktiga i framtagandet av de nya riktlinjerna för branschen. – De nya gränsvärdena påverkar både odlare och spannmålshandel. För att leverera en fullgod vara måste kraven uppfyllas. Som spannmålshandlare får vi krav från våra köpare och då är det nödvändigt att ge våra odlare råd för att alla i spannmålskedjan ska kunna ta fram en högkvalitativ råvara, säger Margaretha Minsér, biträdande divisionschef på spannmålsdivisionen Lantmännen Lantbruk och initiativtagare till arbetsgruppen. I arbetsgruppen deltog i övrigt experter från SLU, HIR i Malmöhus och Hushållningssällskapet, Jordbruksverkets växtskyddscentral, Svalöf Weibull, Lantmännen Lantbruk, Svenska Foder och Foder & Spannmål. Anpassning till nationella förutsättningar EU-Kommissionen har tagit fram ett utkast till allmänna riktlinjer avseende fusariumtoxiner. Avsikten är att varje land anpassar dessa till nationella förutsättningar. Resultatet redovisas i en broschyr som innehåller riktlinjer samt modell för riskbedömning (lathund), till hjälp för de svenska odlarna att minimera och helst undvika förekomsten av fusariumtoxiner. – Vårt arbete har varit att anpassa de allmänna riktlinjerna till svenska förhållanden. Vi på Lantmännen Lantbruk kommer att göra ett utskick av de nya riktlinjerna till cirka 6 500 kontraktsodlare. Informationen kommer även att läggas ut på vår webbplats. Övriga som deltagit i framtagandet av riktlinjerna kommer att agera likartat, säger Margaretha Minsér. – Detta är en högaktuell fråga för alla som jobbar med livsmedel, speciellt gäller detta spannmål till barnmat, där också kraven är tuffast säger Peo Crona, divisionschef Sverige på Lantmännen Mills. Vi ser mycket positivt på det arbete som lagts ner i att ta fram branschriktlinjerna. Angrepp kan leda till skördenedsättning Aktuella toxiner bildas av Fusariumsvampar som även ger upphov till axfusarios. Angrepp förekommer främst under år med regnig och varm väderlek under blomningsperioden. Hela axet kan angripas, men oftast är det ett eller flera småax som smittas. Angripna delar brådmognar och vid regnig väderlek syns en karaktäristisk laxrosa färg. Smitta kan leda till skördenedsättning, men den allvarligaste effekten är att svamparna kan bilda toxiner. Orsaken till att det fastställts gränsvärden är omsorg om människors hälsa. Vid frågor kontakta gärna: Thomas Börjesson, projektledare, Lantmännen Lantbruk, tel 0510-885 59, 070-559 85 59 Göran Gustafsson, agronom, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen, tel 070-313 71 00 Nils Yngveson, lantmästare, HIR Malmöhus, tel 0708-16 10 16 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Ämnen

  • Företagande

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.