Pressmeddelande -

Energigårdarna förvärvar Ecobränsle av Lantmännen

Energigårdarna förvärvar Lantmännen Ecobränsle och tillträder bolaget som ägare den 7 maj 2010. Företaget producerar biodiesel, RME, som är ett förnyelsebart dieselbränsle som kan användas i dagens och morgondagens diesel motorer.

- Vi är mycket nöjda med att se Energigårdarna som den nya ägaren av Ecobränsle. Energigårdarna, som redan bedriver verksamhet inom biodieselområdet har goda förutsättningar att utveckla Ecobränsle vidare. För att bli uthålligt lönsam och framgångsrik på den mycket konkurrensutsatta marknaden för RME krävs en verksamhet som spänner över en större del av värdekedjan, säger Monika Lekander, divisionschef Lantmännen Energi.

- Det är med stor tillfredställelse som vi blir nya ägare till en av Sveriges effektivaste och miljövänligaste RME anläggningar. Energigårdarna växer och behöver utöka sin produktionskapacitet. Ecobränsle är en komplett och mycket effektiv anläggning som levererar högkvalitativ RME, säger Claes Ramel, vd Energigårdarna.

Energigårdarna – för en grön produktionskedja
Energigårdarna affärsidé är att på ett så genomtänkt sätt som möjligt ta fram biobaserade drivmedel och biobränslen med minsta möjliga miljöpåverkan.

Energigårdarna ägs av nio stora jordbruksföretag i Skåne samt Lunds Energikoncernen. Våra ägare har kapital och kompetens inom bioenergi och drivmedel och satsar oerhört målmedvetet på biodrivmedel i Sverige. Lunds Energikoncernen är ett av Sveriges största energibolag med en omsättning om ca 3 000 Mkr

Lantmännen Ecobränsle bedriver sedan 2006 produktion av biodiesel, RME, vid anläggningen i Karlshamn. Fem personer är verksamma i bolaget. Energigårdarna har utsett Claes Ramel till ny vd som efterträder Monika Lekander. Per Erlandsson, platschef Lantmännen Ecobränsle, blir forsknings- och utvecklingschef för Lantmännen Energi. Övriga medarbetare i Lantmännen Ecobränsle fortsätter sin anställning i den nya verksamheten.

För frågor kontakta gärna:
Monika Lekander chef division Energi på Lantmännen tel: 070-6066191
Claes Ramel vd Energigårdarna tel: 076-3399004

FAKTA/Lantmännen Energi

Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande bioenergiföretag med tillverkning av förnybar energi och gröna industriprodukter. Exempel på produkter är drivmedelsetanol, finsprit, biodiesel, stärkelse, proteinfoder, fjärrvärme, värmepellets, salix samt alkylatbensin. Varumärkena heter Aspen, Agrol och Reppe. Kunderna finns främst i norra Europa och är allt från konsumenter till stora, internationella företag.

Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • lantmännen energi
  • lantmännen ecobränsle
  • biodiesel
  • energigårdarna

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.