Pressmeddelande -

Lantmännen investerar en miljard kronor i ny etanolanläggning i Norrköping

En ny etanolanläggning som kommer att producera 150 miljoner liter drivmedelsetanol om året. Det blev resultatet av ett beslut som har tagits i Lantmännens koncernstyrelse. Anläggningen kommer att lokaliseras till Norrköping och tas i bruk under 2008. Den svenska marknaden för drivmedelsetanol förväntas öka från dagens 270 miljoner liter till 500 miljoner liter år 2008 när den nya fabriken beräknas tas i drift. Den inhemska andelen drivmedelsetanol bedöms fördubblas från dagens cirka 20 procent 2005 till 40 procent 2008. – Antalet flexifuelbilar fortsätter att öka och vi förväntar oss att EU kommer att tillåta en ökad inblandning i vanlig bensin från dagens 5 procent till 10 procent. Etanol är det enda möjliga bioalternativet till bensin. Med den nya anläggningen möter vi kundens efterfrågan på förnybara drivmedel samtidigt som vi minskar vårt importberoende av fossila bränslen. Dessutom bidrar vi till en minskad växthuseffekt, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen. Den nya anläggningen blir spannmålsbaserad och kommer att förbruka cirka 400 000 ton spannmål, motsvarande 70 000 hektar, och producerar årligen 150 miljoner liter drivmedelsetanol. Lantmännens samlade etanolproduktion beräknas därmed till drygt 200 miljoner liter. – Den nya anläggningen kommer att placeras i anslutning till Lantmännen Agroetanols befintliga etanolanläggning i Norrköping. Det innebär stora fördelar att etablera en ny fabrik i anslutning till befintlig fabrik trots att transportavståndet och därmed spannmålspriset blir något högre än vid en placering i Mälardalen. Det finns stora synergier och stordriftsfördelar samtidigt som stor lagringskapacitet finns i området, vilket är en nödvändighet när det gäller så stora spannmålsvolymer, säger Bengt Håkansson. – Investeringen uppgår till cirka 1 miljard kronor och den nya anläggningen beräknas behöva nyanställa 18 personer. Anläggningen är en angelägenhet för alla Sveriges bönder eftersom den bedöms förbruka Sveriges nuvarande spannmålsöverskott, säger Thomas Bodén, styrelseordförande Lantmännen. För frågor kontakta gärna: Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel: 0705-888 314 Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0702-180 283 Thomas Bodén, styrelseordförande Lantmännen, tel: 0705-44 66 09 Bilder på Bengt Håkansson, Birgitta Johansson-Hedberg och Thomas Bodén finns att hämta på www.lantmannen.com under fliken mediacenter/bildarkiv/koncernledning respektive koncernstyrelse Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad, Svalöf Weibull och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 18 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Ämnen

  • Företagande

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.