Pressmeddelande -

Lantmännen kraftsamlar under gemensamt varumärke

I morgon manifesteras Lantmännens förändring på väg mot en mer sammanhållen och kundorienterad koncern. Ett led i detta är att kraftsamla under ett gemensamt varumärke som visar vilka Lantmännen är och vad koncernen står för. Med start i morgon kommer det interna arbetet successivt att synas även externt. Från och med i år kommer alla affärsområden och dotterbolag inom Lantmännen-koncernen att heta ”familjenamnet” Lantmännen följt av sina respektive bolagsnamn. - För att tydliggöra vilka vi är för kunder och omvärld kraftsamlar vi kring vårt gemensamma koncernvarumärke, den moderniserade Grodden och namnet Lantmännen. Förändringen speglar vårt interna förändringsarbete och vilar på affärsmässig och ekonomisk logik. Ett gemensamt namn underlättar för våra kunder, ger oss större genomslag och är kostnadseffektivt, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen. Profilbytet kommer att ske successivt under en tvåårsperiod. Tisdag den 4 april tar koncernen ett av flera viktiga steg i detta arbete och lanserar sitt nya utseende. Då kommer de 12 000 medarbetarna att samlas vid samma tidpunkt för att på respektive ort fira lanseringen av den nya Grodden och det gemensamma namnet. - Lantmännen har sina rötter i svenskt jordbruk. I den ökande internationella konkurrensen är behovet av tydligt ursprung, trovärdighet, sunda värderingar och hälsosamma livsmedel, från jord till bord, en stor fördel. Under Lantmännens 100-åriga historia har vi samlat på oss stor kunskap och den vill vi sprida både inom vår koncern och internationellt. Lantmännen ska stå som garant för kvalitet och ansvarstagande genom hela värdekedjan, fortsätter Birgitta Johansson-Hedberg. För frågor kontakta gärna: Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef Lantmännen, mob 0702-18 02 83 Madelaine Hellqvist, varumärkesansvarig Lantmännen, mob 070-558 97 80 eller Annika Hjerpe, presschef Lantmännen, mob 070 – 657 42 37 Bilder på Birgitta Johansson-Hedberg och Madelaine Hellqvist finns att ladda ner från www.lantmannen.se under fliken press/bildbank Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 18 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Ämnen

  • Företagande

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.