Pressmeddelande -

Lantmännen Kronfågel återkallar grillade kycklingvingar ”Chicky Deli” efter att bakterien Listeria har konstaterats

Bakterien Listeria har konstaterats i Lantmännen Kronfågels kycklingvingar ”Chicky Deli” som har packats i anläggningen i Farre i Danmark den 8 maj och därefter levererats vidare till dagligvaruhandeln i Sverige. Lantmännen Kronfågel återkallar nu 42 förpackningar. Resterande nådde aldrig detaljhandeln. Den 8 maj packades vid Lantmännen Kronfågels anläggning i Farre i Danmark sammanlagt 32 backar med grillade kycklingvingar Chicky Deli. Dessa levererades vidare till Lantmännen Kronfågel i Sverige. Vid företagets egen rutinkontroll uppdagades bakterien Listeria monocytogenes i denna leverans från Danmark. 25 backar lämnade aldrig anläggningen, två har spårats och återkallats från butik men fem stycken har levererats vidare till KF i Sverige. Det motsvarar 30 konsumentförpackningar varav 10 har hunnits säljas till slutkonsument. De butiker som fått av denna leverans är Coop Nära Videdal i Malmö, Coop Forum Fittja, Servus Österport i Karlshamn, Coop Konsum Malung , Coop Konsum Torbjörnsgatan i Uppsala, Coop Nära Hörngatan i Trollhättan, Coop Konsum Leksand, Konsummarknad Frösön, Konsum Hörnett i Örnsköldsvik, Coop Forum i Örnsköldsvik och Coop Forum i Linköping. Lantmännen Kronfågel uppmanar nu alla som eventuellt har köpt denna produkt i någon av nämnda KF-butiker att genast återlämna dessa till butiken. Konsumenter som eventuellt är oroliga rekommenderas att vända sig till närmaste vårdcentral. Listeria är vanligt förekommande i vår omgivning. Den finns i jord, i vatten och i tarmen hos många däggdjur, inklusive människan. Enligt SMI, smittskyddsinstitutet, är det ovanligt med symtomgivande symtom hos människa och bakterien bör ses som förhållandevis ofarlig. Men för personer med nedsatt immunförsvar, bland annat gravida kvinnor, kan dock bakterien vara skadlig. Ett trettiotal kliniska fall rapporteras årligen i Sverige. För frågor kontakta gärna: Eva Lund, kvalitetschef Lantmännen Kronfågel Holding, 0045-227 78 702 Bessie Wedholm, informationschef Lantmännen Kronfågel Holding, tfn 08- 685 42 76 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Ämnen

  • Företagande

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.