Pressmeddelande -

Lantmännen Lantbruk nominerad till Svenska Leanpriset

Lantmännen Lantbruks anläggning i Kimstad är en av sju nominerade till Svenska Leanpriset – ett pris som ges ut av Lean Forum en gång om året till företag som förbättrat sitt arbetssätt.

I slutet av 2007 beslutade Lantmännens ledning att man skulle använda Lean som ett strategiskt initiativ för att förbättra varuflödet inom koncernen. Man valde att namnge detta Leanarbete "LEAD". Detta står för Learn, Engage, Analyse och Do.

– Lantmännen Lantbruks anläggning i Kimstad, drog igång sitt LEAD-arbete i juni 2008 och var då en av fyra pilotanläggningar för LEAD inom Lantmännen, säger Per Karlsson, platschef för Lantmännen Lantbruks anläggning i Kimstad.

– Efter drygt två års arbete med LEAD kan vi konstatera att vi förbättrat vårt arbetssätt, vår arbetsmiljö och vår kultur i Kimstad. Vi har sparat både tid och pengar samtidigt som vi ökat motivationen hos våra medarbetare. Delaktigheten bland medarbetare har varit nästan 100 procent.

Genom ett större engagemang och frigörande av tid genom förbättringar har bland annat en del av underhållet i Kimstad flyttats från underhållspersonalen till operatörerna. Fördelarna med detta är att medarbetarna får större kunskap om sin egen utrustning och därigenom kan identifiera problem tidigare och proaktivt ta hand om dessa. Dessutom har den direkta kostnaden minskat för underhållet.

– Oavsett om vi vinner Svenska Leanpriset eller ej så är vi redan en vinnare i mina ögon. Och bara det att vara en av sju nominerade bland alla företag i Sverige är en bedrift.

Fakta om anläggningen i Kimstad
I Kimstad tillverkas mineralfoder, premixer och vitaminer till utfodring av djur under kända varumärken som Piggfor, Nötfor och Krafft. Anläggningen har 23 anställda.

Utdelning av priset
Svenska Leanpriset delas ut på Lean Forum Konferens i Södertälje den 4-5 oktober. Vinnaren får – förutom ära, diplom och pris – även extra publicitet kring sin organisation och sitt Lean-arbete samt möjlighet att presentera Lean-arbetet vid huvudprogrammet på Lean Forum Konferens.

För mer information, kontakta:
Per Karlsson, platschef Lantmännen Lantbruk Kimstad, tel: 011-21 81 77
Anna Johansson, kommunikationschef Lantmännen Lantbruk, tel: 070-399 29 64

Fakta/Lantmännen Lantbruk
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Lantmännen ägs av drygt 36 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan och vi tar ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se

Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på
www.lantmannenlantbruk.se

Ämnen

  • Mat, dryck

Taggar

  • svenska leanpriset
  • lean forum
  • lead
  • learn
  • engage
  • analyse och do
  • per karlsson

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 500 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord.

Läs gärna mer om bra mat från Lantmännen på  www.lantmannen.se