Pressmeddelande -

Lönsamt att använda inhemska råvaror i foder

Lägre foderkostnader för lantbrukarna och minskad import av foderråvaror. Det kan bli effekterna av att utnyttja biprodukter från energiframställning som råvaror i foder, enligt ett nyligen avslutat projekt inom Lantmännen. Vid förädling av åkermarkens grödor till livsmedel och energi erhålls ofta biprodukter, som kan utnyttjas som råvaror i foder. Lantmännen har i ett omfattande projekt undersökt möjligheterna att utnyttja dessa biprodukter på bästa sätt. I projektet undersöktes också hur odling av vete och rågvete till foder kan ge ett mer lönsamt foder, och hur målstyrd odling av baljväxter och vall kan öka användning av inhemskt proteinfoder. – Lantmännens uppdrag är att bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar. Genom att använda råvaror som redan finns inom koncernen, till exempel i form av biprodukter från energiframställning, minskar kostnaderna. Dessutom minskar importbehovet av foderråvaror, säger Arne Rantzow, lantbrukschef Lantmännen Lantbruk. – Vårt mål är att en ökad användning av inhemska råvaror ska bidra till en ökad konkurrenskraft i svensk animalieproduktion, fortsätter Arne Rantzow. Genom att produktionen av etanol och RME (rapsmetylester) ökar framöver blir också tillgången på biprodukter större. En biprodukt från etanoltillverkning är Agrodrank, som innehåller mycket protein. Biprodukter vid framställning av RME är rapsmjöl och glycerol. I dag importeras mycket proteinråvaror. Framöver kommer importen att kunna minska i och med en ökad tillgång inom landet. I vissa fall krävs förändringar i fodersammansättningen för att djuren ska kunna ta till sig de nya råvarorna. För att till exempel all Agrodrank ska kunna utnyttjas måste vallodlingen förändras, eftersom det behövs ett grovfoder med lägre proteinhalt än i dag. Ett annat viktigt mål med projektet var att se på möjligheterna att förbättra lantbrukarnas lönsamhet genom målstyrd odling av vete och rågvete till foder. Studier visar att det lönar sig att odla fodervete istället för att använda brödvete till foder. Lantmännen har i projektet förvärvat unik kunskap som nu kunderna får nytta av. Att till exempel ändra vallodlingen är en lång process, men redan nu kommer Lantmännen att börja ge råd om hur en ändrad odlingsstruktur framöver kan ge en lägre totalkostnad för fodret. Vid frågor kontakta gärna: Arne Rantzow, lantbrukschef Lantmännen Lantbruk, tel 070-327 78 79 Lennart Nilsson, chef foderdivisionen Lantmännen Lantbruk, tel 070-644 11 43 Anne Utter, projektledare, tel 08-657 43 27, 070-574 27 01 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.