Pressmeddelande -

Omständigheterna kring raserade silon i Norrköping utreds

I måndags eftermiddag rasade två av Lantmännens silobehållare i Norrköpings hamn. Nu tar röjningsarbetet vid och noggranna kontroller ska göras för att reda ut hur detta kunde ske. Området närmast silon är fortfarande avspärrat då risken är stor att lösa plåtbitar kan trilla ner. Det var i måndags morse som Lantmännens personal uppmärksammade att den ena silon höll på att rasa samman. Platschef Ingemar Wesström larmade genast Räddningsverket, som tillsammans med polisen spärrade av området. All verksamhet stoppades och lokalerna utrymdes. Dessa säkerhetsåtgärder vidtogs eftersom en gasolcistern finns i området och det fanns risk att den kunde skadas vid ett eventuellt ras. – Jag är otroligt glad för att ingen människa kom till skada. Jag vill också berömma vår personal med platschef Ingemar Wesström i spetsen som gjort allting rätt i denna situation. Vi ska nu noga kontrollera hur detta kunnat ske. Beroende på vad kontrollen visar ska vi också se över andra befintliga anläggningar, säger Olle Johansson, regionchef för spannmålsdivisionen Lantmännen Lantbruk. Hur olyckan kunde ske kommer utredningen som följer att ge svar på. Utredningen kommer att ledas av Eilert Alm, teknikchef Lantmännen Lantbruk. – Orsaken är i dagsläget omöjlig att spekulera om. Nu måste olycksplatsen säkerställas och bråte röjas. Därefter vidtar provtagning av material för att fastställa vad som orsakat haveriet, säger Eilert Alm. Nu kommer försäkringsbolaget att utreda den ekonomiska delen. Bara spannmålen har ett värde av cirka 6,5 miljoner kronor. – Det är ännu för tidigt att säga hur stor del av spannmålen som går att ta hand om. Det mesta ligger kvar inne i den raserade silon. Vi kommer givetvis att göra vårt yttersta för att ingen spannmål ska gå till spillo, avslutar Olle Johansson. För frågor kontakta gärna: Eilert Alm, teknikchef tfn. 0171-266 67, mobil 070-521 16 55 Olle Johansson, regionchef tfn. 0171-267 62, mobil 070-536 76 02 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 18 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Ämnen

  • Kriser, tillbud