Pressmeddelande -

Svensk havre nästa exportsuccé

Stiftelsen Strategisk Forskning, SSF, har i veckan beviljat 100 miljoner kronor till det nya havrecentret ScanOat vid Lunds Universitet. Havre är ett sädesslag med många hälsofördelar som högt näringsinnehåll och mycket fiber. Vårt svenska klimat och våra jordar är perfekta för odling av havre. Internationellt är havre en gröda som vi kan konkurrera med i och med den höga kvalitén.

ScanOat ska skapa en forsknings- och utvecklingsmiljö för växtförädling, odling och hälsa kopplat till havre. Programmet är ett samarbete mellan industrin och akademin. De deltagande företagen är Lantmännen, Oatly och Swedish Oat Fiber, vilka kommer att bidra med resurser och inriktning. Utöver Lunds universitet deltar SLU och SP från akademin, samt forskningsbolagen CropTailor och Glucanova.

– Med dessa nya forskningsresurser kan vi på ett hållbart sätt utveckla ännu bättre havresorter med specifika hälsoegenskaper, och som kan användas som prevention av hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, säger Mats Larsson forskningschef på Lantmännen.

Havre har bra proteinvärde, hög fettkvalitet och har högt innehåll av betaglukan som ger bevisad effekt på kolesterol och blodsocker.

– Vi på Lantmännen har aktiv utveckling i hela havrevärdekedjan och driver ett av världens mest framgångsrika havreförädlingsprogram. Här tar vi fram nya havresorter för den svenska och den internationella marknaden, säger Peter Annas, chef för utsäde och handelsvaror på Lantmännen Lantbruk.

Lantmännen har också ett nära samarbete med det lilla bioteknikbolaget CropTailor – som utvecklar speciella egenskaper i havre. Efterfrågan på havre ökar och Lantmännen säljer stora mängder havre både i Europa och till USA. Genom till exempel produktvarumärket AXA har Lantmännen flera havreprodukter till konsumenter på den Nordiska marknaden.

– Målet med programmet är att genom växtförädling och precisionsodling ta fram havre som ger produkter med hälsoeffekter för konsumenten – och att säkerställa att den svenska havren blir en exportsuccé, avslutar Mats Larsson.

För mer information kontakta gärna:
Mats Larsson, forskningschef på Lantmännen +46705578339, mats.larsson@lantmannen.com

Bilder finns på: http://lantmannen.com/om-lantmannen/press-och-nyheter/

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com/omlantmannen 

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Kategorier

  • lantmännen

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.com/omlantmannen