Pressmeddelande -

Vd har utsetts i Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag

Mats Roos har utsetts till vd för Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag, Lantmännen Lantbruks och Scan AB:s gemensamma bolag som verkar för att stimulera tillväxt inom svensk djuruppfödning.

Lantmännen Lantbruk och Scan AB vill bidra till att utveckla svensk animalieproduktion, och har därför gjort en gemensam satsning i Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag. Bolaget har som affärsidé att tillföra kapital och kunskap för att medverka till att etablera nya, moderna, bondeägda animalieproduktionsanläggningar.

Nu har Mats Roos, 51 år, från Simrishamn utsetts till vd. Mats Roos är lantmästare och arbetar i dag som lantbruksansvarig i Sparbanken Syd.

- Mats har lång erfarenhet av finansiering och kreditgivning till lantbruket, och det känns därför väldigt bra att vi nu får in hans kompetens i Tillväxtbolaget, säger Lennart Nilsson, chef foderdivisionen Lantmännen Lantbruk, och styrelseordförande i Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag.

Mats Roos tillträder 1 augusti och kommer att vara placerad på Scans kontor i Kristianstad.

- Det känns väldigt stimulerande att få leda den här satsningen på svensk animalieproduktion. För att få en lönsam svensk djuruppfödning är långsiktiga satsningar avgörande, och här kan Tillväxtbolaget vara en viktig partner för lantbrukarna, säger Mats Roos.

Anställningen av en vd för Tillväxtbolaget är ytterligare ett steg i Lantmännen Lantbruks och Scans gemensamma satsning.

- Vi vill bidra till att underlätta för animalieproducenter som vill investera, och genom Tillväxtbolaget kan vi möta efterfrågan på riskkapital bland producenterna, säger Johan Andersson, inköpschef Scan AB, och styrelseledamot i Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag.

 


Vid frågor kontakta

Lennart Nilsson, chef foderdivisionen Lantmännen Lantbruk, telefon 070-644 11 43

Johan Andersson, inköpschef Scan AB, telefon 070-629 40 20

Mats Roos, ny vd i Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag, telefon 0733-82 22 20


Fakta/Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag

Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag ägs gemensamt och till lika delar av Lantmännen Lantbruk och Scan AB. Tillväxtbolaget kan engagera sig i investeringar i kött-, mjölk- och fjäderfäproduktion, antingen genom att gå in som delägare vid större investeringar eller genom att låna ut riskvilligt kapital. Målet är att lantbrukaren löser ut Tillväxtbolaget efter cirka fem år när produktionen stabiliserats och genererar vinst. Tillväxtbolagets verksamhet ska vara självbärande.


Fakta/Lantmännen Lantbruk

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Fakta/Scan AB
Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet. Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 miljarder kronor och har 3 200 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 20 miljarder kronor.

 

 

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske