Pressmeddelande -

Lantmännen Doggy satsar på värmecentral med förnyelsebar energi tillsammans med Vårgårda Värmecentral AB.

Att kunna påverka miljön i hela Vårgårda genom en mer effektiv uppvärmning till fjärrvärmenätet och industrin är en ovanlig och unik situation. Lantmännen Doggy har under en tid projekterat en ny värmecentral som drivs med förnyelsebar energi. Projektet ligger i linje med företagets miljöpolicy och har ytterligare aktualiserats genom debatten om oljans negativa miljöpåverkan.

- Vi satsar på ett offensivt miljöarbete när det gäller produktion, förpackningar och transporter eftersom våra kunder har ett stort natur- och miljöintresse som vi vill försöka svara upp emot, säger Hans Nilsson vd på Lantmännen Doggy.

EU har beviljat projektet ett bidrag från LIFE+ som är EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt. LIFE+ administreras av EU-kommissionen och i Sverige är Naturvårdverket ansvarig myndighet. Nu har det helt nyligen tillkommit en ny dimension som innebär att projektet fått en spännande och oväntad riktning. Vårgårda Värmecentral AB har nämligen parallellt planerat att uppföra en ny värmecentral för hela Vårgårda kommun.

- Vi har haft planer på att bygga en värmecentral här i Vårgårda under längre tid och då vi tog kontakt med Lantmännen Doggy såg vi snabbt att vi hade samma synsätt och att avgörande delar i projektet föll samman. Samarbetet har fungerat mycket bra och vi gläds åt att vi nu gemensamt beslutat att bygga en värmecentral som kan förse alla i fjärrvärmenätet med värme och ånga som eldas med biobränsle, säger Anders Ek VD på Vårgårda Värmecentral AB.

Det nya samarbetet tillför kommunen en långsiktig och miljöanpassad energilösning för värme.  Dessutom skapar projektet positiva synergier då värmecentraler inte behövs vid flera fabriker i Vårgårda.

- Lösningen är så bra att vi beslutat att avstå från vårt EU bidrag eftersom värmeverket kommer alla till nytta och är bättre för miljön för samtliga innevånare i Vårgårda kommun, säger Hans Nilsson.

Den nya värmecentralen kommer att stå klar under 2009. Värmecentralen kommer att byggas på Hjultorps Industriområde och därifrån kommer en kulvert att dras till bolaget. Bränslet kommer att vara biobränsle och levereras i huvudsak från lokala leverantörer. Detta innebär korta vägtransporter av bränsle till den nya värmecentralen. Vårgårda Värmecentral AB ägs till lika delar av Borgstena Energi AB och Rindi Energi AB

För mer information kontakta gärna:

Hans Nilsson, vd Lantmännen Doggy AB 0322-666520  0709-34 75 00.

Anders Ek, vd Vårgårda Värmecentral AB 0322-62 02 31, 0703-79 50 79.

Henrik Rosengren, SverigeChef Rindi Energi AB 0143-15470, 0706-80 07 01.

Svante Andersson, vd Borgstena  Energi AB 033-23 31 64, 0708-23 31 64.

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Skåne

Lantmännen Doggy är den största hund- och kattmatsproducenten i Sverige och har mer än ett sekels erfarenhet av djurmatstillverkning. Lantmännen Doggy marknadsför både egna produkter och ”private label” till flera länder. Huvudkontoret ligger i Vårgårda där tillverkningen sker. Lantmännen Doggy har 160 anställda och omsätter cirka 520 miljorner kronor.