Pressmeddelande -

Alla partiers ansvar att komma överens om betygen

Regeringen presenterade idag ett förslag till betyg från år 6 i grundskolan istället för i dagens år 8.

- Två års tidigare betyg är ingen stor fråga i Lärarförbundet. Betyg i sig ökar inte elevernas kunskaper, men kan fungera som en kompass till de politiker som ska styra skolans resurser. Yngre elever ska dock inte betygssättas, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.

Lärarförbundet har länge efterlyst blocköverskridande överenskommelser om bland annat betygen. Det krävs för att ett betygssystem vara hållbart över tid.

- Det viktiga för Sveriges lärare är att vi får ett betygssystem som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Politikerna borde lyssna mer på lärarna och forskarna och utifrån det komma överens. Skolan behöver arbetsro och det skapas genom långsiktiga och breda överenskommelser. I det har alla partier ett stort ansvar, säger Eva-Lis Sirén.

De tidigare betygen införs, enligt regeringens förslag, höstterminen 2012. Fram till dess ska lärare ges kompetensutveckling. Regeringen vill använda pengar i det s.k. Lärarlyftet för att finansiera implementeringen.

- Det är oerhört viktigt att så här stora reformer finansieras fullt ut. Skolan har drabbats hårt av nedskärningar i den ekonomiska krisens spår och lärare får göra mer av allt. Kompetensutveckling i ett helt nytt betygssystem behövs både för lärare som aldrig har satt betyg och för lärare som arbetat med dagens betyg, säger Eva-Lis Sirén.

- Flera av de förändringar som nu genomförs tar pengar av Lärarlyftet. Det är beklagligt om lärarlyftspengar – som behövs för kontinuerlig kompetens­utveckling för alla lärare – nu gång på gång används för att finansiera olika reformer, säger Eva-Lis Sirén.

Upplysningar: Lärarförbundets presschef, Claes Nyberg, 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Ämnen

  • Utbildning

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Kontakter

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902