Johanna Jaara Åstrand
Johanna Jaara Åstrand

Pressmeddelande -

Erbjud kulturskoleundervisning som elevens val

Den senaste tidens debatt om huruvida elever ska få tillgång till kulturskoleundervisning under ordinarie skoltid eller inte har en beprövad lösning. Ge eleverna möjlighet att gå på sina kulturskoleaktiviteter under skoldagen inom ramen för elevens val.

Kulturskolans positiva effekter för såväl samhället som för de enskilda elevernas utveckling borde vara oomtvistliga. Men verksamheten är nu utsatt för ett akut hot.

Nyligen beslutade Gislaveds kommun att sluta erbjuda musikskoleundervisning på ordinarie skoltid i grundskolan efter ett vitesföreläggande från Skolinspektionen.

Men en möjlig lösning på problemet finns bara en och en halv timme bort. I Lessebo kommun erbjuds kulturskoleundervisning under skoldagen inom ramen för det som i skollagen benämns som elevens val. Genom att koppla kulturskolans verksamhet till elevens val främjas både ett brett deltagande och en rimlig arbetssituation för kulturskolans lärare.

Enligt timplanen ska elever i grundskolan erbjudas 177 timmar elevens val. I övrigt finns det mycket knapphändig information i författningarna om elevens val, vilket leder till att undervisningen bedrivs och kan bedrivas på många olika sätt.

Lärarförbundet arbetar för bättre villkor

Kulturskoleundervisningen som elevens val lämpar sig framförallt för de verksamheter som erbjuder gruppundervisning och kommunerna måste erbjuda alternativ som är förenliga med verksamhetens utformning.

- Kulturskolan spelar en viktig roll både inom skolväsendet som komplement och fördjupning i de estetiska ämnena och för kultursverige genom att lägga grunden för högre utbildning inom olika konstformer. För att det ska vara tillgängligt för alla borde fler göra som Lessebo och erbjuda verksamheten under elevens val. Det skulle främja ett jämlikt och inkluderande deltagande, säger Johanna Jaara Åstrand.

Att erbjuda kulturskoleundervisning under elevens val ska ses som en möjlig lösning för vissa skolor. Lärarförbundet fortsätter att arbeta för att förbättra kulturskollärarnas arbetsvillkor även på andra sätt. Vi kämpar för kulturskolans självklara plats under skoldagen och för organisatoriska lösningar som främjar möjligheten att kombinera kulturskoleundervisningen med den garanterade undervisningstiden.

Ämnen

  • Utbildning

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Presskontakt

Lärarförbundets pressjour

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902