Pressmeddelande -

Erfarna lärare dåligt betalda

Svenska erfarna lärare är dåligt betalda visar den nya OECD-publikationen Education at a Glance, som presenterades i går. Samtidigt har de svenska lönerna för nyexaminerade stigit och är nu internationellt jämförbara. För lärare med 15 års erfarenhet har däremot avståndet ökat till jämförbara lärare i andra länder. Och i förhållandet till BNP har lönerna till och med sjunkit de senaste åren. 2000 låg lönen för grundskollärare med 15 års erfarenhet på 105 procent av BNP per capita, i dag ligger den på 101 procent av BNP. Det kan jämföras med OECD-ländernas medelvärde på 132 procent av BNP per capita. - Ingångslönerna för grund- och gymnasielärare har haft en gynnsam utveckling, samtidigt som de äldre lärarna har tappat. Nu måste arbetsgivarna fortsätta hålla uppe ingångslönerna samtidigt som de premierar den kompetens som erfarna lärare har. För att vi ska kunna behålla lärarna krävs det att lönespridningen ökar. Internationellt sett har vi en väldigt låg lönespridning, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet. Education at a Glance är OECD:s stora årliga internationella jämförelse inom utbildningsområdet. Där återfinns sådant som resultat i internationella undersökningar, hur lång genomsnittlig utbildningstid olika länder har, jämförelser av löner för grund- och gymnasielärare och utbildningens betydelse för tillväxten. Kommentarer: Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet, 070-576 72 38 Upplysningar: Johan Ernestam, ombudsman, 070-508 68 05 Lärarförbundet är Sveriges största organisation för lärare, med över 220 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902