Pressmeddelande -

Fler karriärtjänster gynnar skolans utveckling

Regeringen presenterade idag en utredning om fler kvalificerade lärartjänster som ett led i att skapa fler karriärmöjligheter för lärare. Lärarförbundet är mycket positivt till initiativet som på sikt kommer att höja lärarnas status och löner. Men tjänsterna måste vara utformade så att de används för att utveckla skolan.

- Svensk skola behöver karriärtjänster i alla skolformer och det har Lärarförbundet drivit länge. Idag arbetar lärare för lika varandra och det finns för få vägar till utveckling både i yrket och för skolan. Fler karriärvägar kommer att öka läraryrkets attraktivitet och status, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Regeringen tillsätter en utredning som ska undersöka hur ett system med särskilt kvalificerade lärare ska kunna sjösättas. Ett liknande förslag presenterades i Jörgen Ullenhags utredning 2008 som låg till grund för lärarlegitimationen, men saknade då tillräckligt underlag.

- Utredningen måste se till att uppdraget som särskilt kvalificerad lärare inte blir för smalt. De kan exempelvis vara motorn i arbetslagets eller skolans utveckling av metoder inom ett ämne. Nya karriärtjänster måste leda till verklig skolutveckling så att fler elever når kunskapsmålen, säger Eva-Lis Sirén.

Staten kan genom att inrätta olika karriärtjänster stimulera löneutvecklingen i lärarkåren. Med hjälp av karriärtjänstinstrumentet kan staten skjuta till pengar som direkt innebär att karriärklättring innebär löneökningar. Det höjer alla lärares löner och status på sikt.

- Att staten tar ett större ansvar är viktigt för att vi ska kunna höja lärarnas löner, men det är bara en pusselbit. Kommuner och fristående skolor bär det stora ansvaret. Nu måste skolans huvudmän inse att lärarna måste värderas högre. Vi kan inte vänta längre, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet presenterade i oktober 2010 rapporten ”Perspektiv på skolan – Om varför lärare måste kunna göra karriär”. Den visar hur viktigt det är för elevernas resultat, läraryrkets utveckling och löneutvecklingen att lärare ägnar sin tid och sin kompetens åt rätt saker. Även McKinsey & Co menar att det är ett av recepten för att Sverige ska öka kvaliteten i skolan.

Rapporten finns att läsa på www.lararforbundet.se/kongressrapporter.

För upplysningar och kommentarer:
Lärarförbundets presschef Claes Nyberg 070-215 4338
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Ämnen

  • Utbildning

Taggar

  • karriärtjänster
  • lärartjänster
  • lärarförbundet
  • regeringen
  • skolformer

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Presskontakt

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902