Johanna Jaara Åstrand
Johanna Jaara Åstrand

Pressmeddelande -

​Föräldrar i Malmöregionen oroas av lärarbristen

När föräldrarna till de 7-åringar som nu går till sin första skoldag började sin skolgång så kunde de vara ganska säkra på att mötas av välutbildade lärare. Det kan inte deras barn. Detta skapar stor oro hos många föräldrar i Malmöregionen, visar en ny undersökning från Lärarförbundet.

För 25 år sedan hade över nio av tio lärare i grundskolan en fullgjord lärarutbildning i ryggen. Idag är det bara sju av tio.

Lärarförbundet har med hjälp av Sifo frågat föräldrar hur viktigt det är att deras barn har lärare som är behöriga svarar en förkrossande majoritet att det är viktigt. Nio av tio föräldrar tycker att det viktigt med behöriga lärare. I Malmöregionen är motsvarande siffra hela 97 procent.

Behörigheten varierar 

För 25 år sedan var svensk skola en internationell förebild med stor lärartäthet och likvärdiga förhållanden på alla skolor. Idag har vi en situation där lärarbehörigheten varierar enormt mellan skolor.

-Där lärare saknas förnekas ju faktiskt eleverna sin lagstadgade rätt till kunskap och stöd och dessutom slår lärarbristen hårt på befintliga lärares arbetssituation. Det är bara legitimerade lärare som kan ansvara för undervisning och betygsättning och därför blir pressen extra tuff på de få lärare som finns på dessa skolor, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Stor lärarbrist väntar

Fram till år 2031 uppskattas det totala rekryteringsbehovet till 187 000 heltidstjänster. Bara de närmaste fem åren handlar det om 77 000 heltidstjänster. För att täcka behovet krävs en årlig examination från lärarutbildningen av 15 000 lärare – nästan dubbelt så många som idag. Det innebär att var tredje student skulle behöva börja en lärarutbildning. Det är knappast realistiskt.

-Långsiktigt kan lärarförsörjningen bara tryggas genom att skolan ges tillräckliga ekonomiska resurser och att vi lärare ges en rimlig arbetsbelastning. Men ett sätt att snabbt förbättra situationen vore att rikta insatser mot de obehöriga som redan är anställda i skolorna. Personer med både engagemang och erfarenhet som redan riktat in sig mot yrket men ännu inte tagit sin lärarexamen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Ämnen

  • Utbildning

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Presskontakt

Lärarförbundets pressjour

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902