Pressmeddelande -

Förslag om omprövning av betyg missar målet

Under onsdagen överlämnade utredaren Leif Davidsson sitt förslag till hur en rätt för elever att ompröva sina betyg kan utformas. Lärarförbundet är kritiskt till förslagets utformning och ser att andra åtgärder behövs för att öka kvaliteten i betygssättningen.

- Betyg ska vara likvärdiga och rättsäkra. Men det behöver finnas särskilda skäl om ett betyg ska tas upp för omprövning vilket saknas i utredningen, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Utredningen vill införa ett lagstadgat krav på omfattande dokumentation för att omprövningar ska kunna bli möjliga.
- Utredarens förslag kommer att kräva mycket resurser och ta omfattande tid från lärarnas egentliga uppdrag att undervisa. Lärare kan inte göra mer av allt, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet har som del i utredningens expertgrupp pekat på flera oklarheter som måste utredas vidare för att ett införande ska nå sitt mål. Bland annat finns det en uppenbar risk att det är resursstarka elever som kommer få lättare att få igenom en omprövning och att kraven på omfattande dokumentation riskerar att styra undervisning och lärande i riktning mot det som är lätt att kvantifiera och dokumentera.
- Ska en möjlighet till omprövning införas behöver ytterligare utredningar göras och fler konsekvenser bedömas. Möjligheten för lärare att ändra uppenbart felaktiga betyg finns redan i nya skollagen, säger Eva-Lis Sirén.

Flera undersökningar har visat på stora skillnader i betygssättningen. De flesta har pekat på en generell bild av för höga betyg i förhållande till nationella prov och att det finns tecken på betygsinflation.
- De systemfel som finns rättar man inte till genom dagens förslag. Framförallt behöver lärarna få tid till att arbeta mer tillsammans med varandra för att likvärdigheten och resultaten ska öka. Det visar flera internationella undersökningar, säger Eva-Lis Sirén.

Utredningen föreslår att det är rektor som skall fatta beslut i omprövningsärenden.
- Det tveksamt om rektorn i många fall har tillräcklig kompetens för att genomföra en omprövning då det idag inte finns krav på att en skolledare skall ha pedagogisk erfarenhet. Istället borde skolledare arbeta mer långsiktigt tillsammans med erfarna lärare för att höja kvaliteten i betygssättningen, säger Eva-Lis Sirén.

För upplysningar och kommentarer:
Lärarförbundets presschef Claes Nyberg 070-215 4338
Lärarförbundets Pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Ämnen

  • Utbildning

Taggar

  • lärarförbundet
  • leif davidsson
  • eva-lis sirén
  • betyg
  • betygssättning
  • omprövning

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Presskontakt

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902