Pressmeddelande -

Fritidspedagoger får tillbaka ansvaret för undervisningen

Regeringen backar nu och gör om behörighetsreglerna för vem som har ansvar för verksamheten i fritidshemmen. När den nya behörighetsförordningen kom, stod det klart att fritidspedagoger med examen före 2001, som tidigare varit ansvariga för undervisningen, inte skulle ha det ansvaret längre. Nu ändras förordningen och alla fritidspedagoger ges det fulla yrkesansvaret.

- Så mångas mycket hårda arbete för att få regeringen att ändra sig har gett resultat. När regeringen nu ändrar behörighetsreglerna är det ett viktigt och mycket bra steg för att garantera kvalitet i fritidshemmen och för att erkänna fritidspedagogernas yrkesansvar. Det är ett efterlängtat besked, säger Eva-Lis Sirén.

För Lärarförbundet är det viktigt att lärarna på fritidshemmen ges förutsättningar att göra ett bra jobb av hög kvalitet. Nedskärningar, ökande barngrupper och ett pressat lärarliv är dessvärre vardag i fritidshemmen.

- Ett fritidshem av hög kvalitet är en positiv kraft för att öka måluppfyllelsen och skolframgång. Att fritidshemmen håller hög kvalitet är därför en viktig byggsten för Sveriges framgång som kunskapsnation. Både regeringen och skolans huvudmän – kommuner och fristående skolor – måste satsa mer på fritidshemmen, säger Eva-Lis Sirén.

Regeringen har tyvärr undantagit fritidspedagogiken från den nya legitimationsreformen.

- Lärarförbundet fortsätter arbetet för att även fritidspedagogiken ska omfattas av legitimationskraven. Alla elever har rätt att möta legitimerade lärare under hela skoldagen, säger Eva-Lis Sirén.

För upplysningar och kommentarer:
Lärarförbundets presschef Margareta Ternell 072-237 8882
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • eva-lis sirén
  • regeringen
  • fritidshem
  • fritidspedag
  • behörighet

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Kontakter

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902