Pressmeddelande -

Jan Björklund beredd låta staten satsa på lärarnas löner

I SVT Rapport svarar utbildningsminister Jan Björklund att han är beredd att öka statens ansvar för att höja lärarnas löner. Beskedet gavs med anledning av Lärarförbundets rapport om sjunkande reallöner för lärarna under 2011 som presenterades idag.

- Det är en seger för oss i Lärarförbundet att Jan Björklund efter våra krav nu gör tydligt att regeringen är beredd att aktivt vill medverka till att höja lärarnas löner, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Även Anders Borg har tidigare ställt tydliga krav på att moderata kommunpolitiker nu måste ta sitt ansvar och sagt att lärarnas löner är för tillbakapressade och att det finns goda förhoppningar att komma framåt i höstens budget.


- Jag efterlyser en nationell samling där såväl kommuner, fristående skolor som staten tar ansvar för högre lärarlöner för att vi ska ha en chans att rekrytera nästa generation lärare, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet vill se ett ökat statligt ansvarstagande för skolan. Bland annat behöver fler karriärvägar bli möjliga för lärarna vilket kommer att stimulera till ökad kompetens som också kan premieras med en bättre löneutveckling.


- Vi måste hitta sätt för att bryta låsningarna som gör att skickliga lärare inte premieras för sitt goda arbete. Klarar vi inte kunskapsuppdraget i skolan så kommer stora kostnader för samhället längre fram, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet presenterade under fredagen rapporten ”Lärarlönerna igår, idag och imorgon” där en trend över utfallet för lärarnas löner 2011 presenterades. Den visar att många kommuner lägger sig på eller nära avtalets allra lägsta nivå vilket resulterar i att lärarnas reallöner sjunker kraftigt. Snittet baserat på 121 kommuner är 2,0 procent.

Dagens rapport och övriga rapporter i Lärarförbundets serie Perspektiv på lärarlöner finns att läsa på vår webbplats, http://www.lararforbundet.se/lararloner.

För upplysningar och kommentarer:
Lärarförbundets presschef Claes Nyberg 070-215 4338
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • jan björklund
  • svt rapport
  • utbildningsminister
  • lärarförbundet

Kontakter

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902