Pressmeddelande -

Kommunernas överskott används inte för att freda skolan

Idag presenterade Sveriges Kommuner och Landsting sin bedömning av samhällsekonomin, resultat för hela kommunsektorn och prognoser framåt.

Prognosen pekar liksom tidigare utfall för 2009 på stora överskott även för 2010.
- Det är anmärkningsvärt att kommunerna trots överskott fortsätter att kortsiktigt skära på skolan. Nu måste alla som kan påverka skolan ta ansvar så att resurserna fredas, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

För 2010 beräknas överskottet uppgå till 18,6 miljarder varav ca 13,8 miljarder kommer från kommunerna. Borträknat kommunernas balanskrav om drygt 8 miljarder återstår ett överskott på ca 5,5 miljarder.
- En miljard kronor försvann från skolan under 2009, elevgrupperna har blivit större, lärare har sagts upp och ska göra mer av allting. I ljuset av dagens siffror från SKL är det obegripligt, säger Eva-Lis Sirén.

SKLs prognos är att överskottet för kommunerna för 2011 krymper till 3,3 miljarder. Därmed klarar de inte balanskravet. SKL menar att staten nu har utrymme för att även 2011 ge ett extra stöd i nivå med de ca 11,9 miljarder som gavs för 2010.
- Prognosen bekräftar att krisen visar sig i kommunernas budgetar efter att utvecklingen i statsfinanserna har vänt. Regeringen måste nu ge besked om extra stöd för åren 2011 och framåt för att ge kommunerna rimliga planeringsförutsättningar, säger Eva-Lis Sirén.

Staten bör enligt SKL indexera statsbidraget framöver i förhållande till skatteunderlaget. Därmed skulle kommande demografiska utmaningar kunna mötas.
- Det är viktigt att vi framöver hittar en modell där kommunerna inte måste utgöra både konjunkturregulator och demografisk krockkudde. Det ger större stabilitet över tiden och motverkar kortsiktigt tänkande, säger Eva-Lis Sirén.

SKL är också kritiska till att regeringen inte ger kompensation för kostnader som uppstår till följd av de många reformer som genomförs på skolans område.
- Vi förutsätter att regeringen tar fullt ansvar för de reformer som nu ska genomföras på några få år. Annars riskerar satsningarna inte att få avsedd effekt, säger Eva-Lis Sirén.

Idag inleder Lärarförbundet sin valkampanj under devisen "Börja med skolan – så löser sig resten". Mer information finns på www.lararforbundet.se/borjamedskolan.
För ytterligare information, kontakta:
Claes Nyberg
vik. presschef
Lärarförbundet
Tel: 08-737 69 02
E-post: claes.nyberg@lararforbundet.se

Vill du ha fler nyhetsbrev från Lärarförbundet? Eller avanmäla dig? Det gör du på www.lararforbundet.se
Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • lärarförbundet
  • eva-lis sirén

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Kontakter

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902