Pressmeddelande -

Lågt söktryck till lärarutbildning tydlig varningssignal

Högskoleverket presenterar idag siffror över söktrycket till högskolan inför hösten 2010. Den visar att andelen förstahandssökande till lärarutbildningen sjunker.

- Att allt färre ser läraryrket som ett framtidsyrke borde vara en larmklocka till alla oss som kan påverka skolan. Nu måste insatser sättas in för att höja läraryrkets status, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

340 000 personer har enligt rapporten sökt till olika utbildningar i höst. Det är en ökning med fyra procent jämfört med förra året. Trots detta minskar antalet förstahandssökande till lärarutbildningen med 5%. Med ett bibehållet antal studieplatser fortsätter söktrycket därmed att sjunka och är nu nere på mycket låga 1,3 förstahandssökande per plats. Det kan jämföras med 2,5 i mitten på 80-talet.

Lärarförbundet har tidigare i år låtit Novus Group ställa frågor till drygt 1 000 unga svenskar mellan 16-25 år om vad som är viktigt när de ska välja yrkesbana och om de kan tänka sig att bli lärare. Endast 3 av tio visar någon grad av intresse för läraryrket och låga löner följt av dålig arbetsmiljö är det som främst avskräcker.

- Lärarlönerna har halkat efter under flera decennier och statusen har följt med nedåt. När dagens unga dessutom ser stressade lärare på omoderna arbetsplatser är det klart att de inte ser ett drömjobb, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet visade i april i rapporten ”Lärare – drömyrke eller andrasortering?” att om antalet förstahandssökande till lärarutbildningen fortsätter att minska i samma takt som de senaste 25 åren kommer den sista studenten som i första hand vill bli lärare att söka till vårterminen 2028. En tidigare rapport visade också att männen successivt lämnar läraryrket.

- Vi kan och måste förändra de negativa attityderna till läraryrket om vi ska kunna rekrytera de 50.000 nya lärare som behövs de närmaste åren. Bättre löneutveckling, upprustning av skolan som arbetsplats och satsningar på ledarskapet är tre angelägna åtgärder, säger Eva-Lis Sirén.

”Lärare – drömyrke eller andrasortering?” finns tillsamman med fler rapporter om lärarlöner och rekrytering till läraryrket på Lärarförbundets webbplats, www.lararforbundet.se/lararloner.

Upplysningar: Lärarförbundets presschef Claes Nyberg, 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • högskoleverket
  • lärarutbildning
  • eva-lis sirén
  • novus group

Kontakter

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902