Pressmeddelande -

Lärares reallöner fortsätter att sänkas 2011

Lärarförbundet presenterar idag en rapport med den första genomgången av lärarnas löneutveckling 2011. De allra flesta kommuner ger låga löneökningar nära avtalets lägsta nivå vilket betyder att lärarnas reallöner sänks kraftigt. I samma rapport presenterar Lärarförbundet statistik som visar att lärarna har tappat i löneutveckling jämfört med andra akademiker i flera decennier.

- Svenska politiker tar inte ansvar för Sveriges framtid när de inte satsar på lärarna. Deras vallöften faller platt när vi nu ser att 2011 blir ytterligare ett svart år för lärarnas löner, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet har i rapporten ”Perspektiv på lärarlöner, del 7 – Lärarlönerna igår, idag och imorgon” sammanställt den första genomgången av utfallet för lärarnas löneökningar 2011 i kommunerna. Rapporten innehåller listor på de kommuner som satsar mest och minst. Det är en dyster läsning där väldigt få kommuner trots löften i valrörelsen satsar en bit över den lägsta nivån i läraravtalet.

 • En tredjedel ger 1,7 procent eller sämre, i stort sett minsta möjliga löneökning
 • 16,5 procent ger 1 procent över avtalets golv på 1,5 procent, något fler än 2010
 • Centerpartiet är överrepresenterat bland de kommuner som ger minst 2011
 • Socialdemokraterna är överrepresenterade bland de som ger mer 2011
 • Lärares reallöner fortsätter att halka efter jämfört med andra akademiker
 • Lärarna får en kraftig reallönesänkning 2011, 2,0 % jmf förväntad inflation på 3,3

- Lärarförbundet efterlyser fler modiga politiker som vågar prioritera och ta ansvar. Kommuner och fristående skolor måste höja lärarnas löner rejält om man ska kunna rekrytera nya lärare och behålla de man har. Kommunernas kortsiktiga nedskärningar har Sverige inte råd med, säger Eva-Lis Sirén.

Det växande missnöjet i lärarkåren har visat sig i allt fler manifestationer runt om i landet den senaste månaden.

- Vi går mot en allt tuffare avtalsrörelse där politiker och parter på alla nivåer måste se att lärarnas för låga löner är ett samhällsproblem. De tydliga löftena från Anders Borg och Jan Björklund om ökat statligt ansvar för höjda lärarlöner måste synas i höstens budget i september, säger Eva-Lis Sirén.

Dagens rapport och Lärarförbundets hela rapportserie ”Perspektiv på lärarlöner” kan läsas på vår webbplats www.lararforbundet.se/lararloner.

På tisdag kl. 8 under Almedalsveckan diskuteras rapporten med bl.a. SKL under Lärarförbundets seminarium om lärares löner. Seminariet går att följa live och se i efterhand på www.lararkanalen.se.

För upplysningar och kommentarer:
Lärarförbundets presschef Claes Nyberg 070-215 4338
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • lärarförbundet
 • reallöner
 • decennier
 • akademiker
 • svenska politiker

Kontakter

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902