Pressmeddelande -

Lärarförbundet och Örebro läns kommuner startar nytt samarbete

Den 28 maj samlas kommuner och Lärarförbundets avdelningar i Örebro län för att diskutera hur elevernas resultat kan höjas. Samarbetet är ett gemensamt initiativ från Lärarförbundet i regionen tillsammans med Regionalt Utvecklingscentrum, RUC.

- Det är viktigt att alla vi som påverkar skolan gemensamt hittar lösningar som ökar skolans måluppfyllelse. Och med ett nytt läraravtal som sätter fokus på det lokala samarbetet vill vi gå före och rivstarta arbetet med att hitta framtidens lösningar, säger Jan Hörman, ordförande Lärarförbundet i Lekeberg.

Lärande- och inspirationsdagen hålls på Örebro Universitet och bjuder på både föreläsningar och möjligheter till diskussion och nätverkande. Såväl politiker och förvaltningschefer som rektorer och lärare är inbjudna.

Målet är att skapa starkare nätverk för skolutveckling i regionen och gemensamma målbilder mellan huvudmännen och de som jobbar inom alla delar av skolan. Fler föreläsningar och möten är i ett första steg inplanerade fram till juni 2011.

- Om vi långsiktigt ska stärka kvaliteten i skolans, förskolans och fritidshemmens verksamhet krävs det att vi tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen av skolan. Nu stärker vi nätverken för att målen ska bli verklighet, säger Peter Morfeldt, ordförande RUC Örebro län.

Satsningen presenteras på en gemensam pressträff kl 08.15 på Örebro universitet, Prismahuset Hörsal P1. All media och andra intresserade är välkomna.

Deltagare: Pia Rizell, Lärarförbundet Örebro

Jan Hörman, Lärarförbundet Lekeberg

Peter Morfeldt, RUC Örebro län

Krister Persson, RUC Örebro län

Inbjudan och hela programmet finns att ladda ner:

http://www.oru.se/PageFiles/24838/INBJUDAN%2028%20maj.pdf

Upplysningar:

Jan Hörman, Lärarförbundet Örebro län 070-547 45 38

Peter Morfeldt, RUC Örebro län 073-920 42 09

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

RUC är ett samarbete mellan regionens skolor/huvudmän och Lärarutbildningen vid Örebro universitet som bildades i maj 2009.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • lärarförbundet
  • örebro
  • ruc
  • örebro universitet
  • läraravtal

Kontakter

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902