Pressmeddelande -

Lärarförbundets kongress 2004 öppnad - Skolan behöver mer forskning

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz betonade i sitt öppningstal de kraftigt ökade kraven på skolan, och krävde ökade forskningsinsatser för att lärarna ska lyckas bättre med sitt uppdrag. - Det satsas för lite på forskning som svarar mot behov inom lärarutbildningen och den pedagogiska yrkesverksamheten. Som ny forskningsminister kan Leif Pagrotsky göra en insats genom att tydligt ange riktlinjer i den kommande forskningspropositionen, säger Eva-Lis Preisz. Staten har ansvaret för att finansiera forskning om skolan. Lärarförbundet anser att även kommunerna borde ta ett ansvar, på samma sätt som landstingen gör när det gäller hälso- och sjukvård. I samband med kongressinvigningen publicerade Lärarförbundet en ny undersökning som visar att kommunernas satsning på skolforskning är mycket blygsam. - Hälften av kommunerna satsar inte en krona. - Tillsammans satsar de övriga bara 12,5 miljoner om året. - Hälften av kommunerna har inga lärare med forskarutbildning. - I sex av tio kommuner finns ingen lärare som deltar i forskarutbildning. - Av de kommuner som har forskarutbildade lärare eller doktorander ger hälften inget som helst stöd i form av tid eller pengar. - I nästan hälften av kommunerna finns inga utvecklingstjänster. I de kommuner där sådana tjänster finns ställs oftast inga formella kompetenskrav på den som innehar tjänsten. Undersökningen visar att kommunerna är mycket ogina med att satsa på skolforskning och därmed skolutveckling. Men det betyder inte att de tycker det är oviktigt. Åtta av tio skolchefer instämmer helt eller delvis i påståendet att kommunerna som huvudman ska ha medansvar för forskning inom skolans område, på samma sätt som landstingen i dag har det inom hälso- och sjukvårdsområdet. För landstingens del har det lett till att de satsar upp emot fem miljarder på forskning. - Skolan behöver en stadig vetenskaplig grund och en systematisk kunskapsbildning. Vi vet att lärarna är villiga att forska. Det är dags att kommunerna gör en insats, säger Eva-Lis Preisz. Läs rapporten på www.lararforbundet.se, där det också går att följa kongressen 9-12 november. För ytterligare information Upplysningar: Alf Lindberg, pressombudsman, 070-316 67 14 Om Lärarförbundet Lärarförbundet är Sveriges största organisation för lärare med över 225.000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Ämnen

  • Politik

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Kontakter

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902